Kategorie
News Polska

MON: Konkurs na najlepszą pracę naukową

MON

Po raz trzeci wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej ogłasza Konkurs na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności. Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Celem Konkursu jest promowanie dobrych praktyk i efektywności realizacji badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności państwa.

Instytucjami uprawnionymi do zgłaszania wniosków w Konkursie są:

– uczelnie wyższe publiczne i niepubliczne,
– instytuty badawcze, towarzystwa naukowe,
– podmioty gospodarcze,
– konsorcja naukowo-przemysłowe, składające się z podmiotów ww.,
– osoby fizyczne.

Laureatów Konkursu wyłoni Kapituła Konkursu, której przewodniczy Sekretarz Stanu w MON. W składzie Kapituły zasiadają między innymi: szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Prezes Urzędu Patentowego RP, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,

Suma nagród w Konkursie wynosi 200 000 zł, w tym:

– w kategorii za najlepszą pracę naukową lub rozwojową, nagroda I stopnia – 60 000 złotych, nagroda II stopnia – 40 000 złotych, nagroda III stopnia – 20 000 złotych,
– w kategorii za najlepsze wdrożenie produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych nagroda I stopnia – 50 000 złotych, nagroda II stopnia – 20 000 złotych,
– wyróżnienie za najlepszy patent za wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, chroniony prawem własności przemysłowej, uzyskany w wyniku realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, w postaci nagrody Ministra Obrony Narodowej w wysokości 10 000 złotych oraz rzeczowej Prezesa Urzędu Patentowego RP.

Wnioski konkursowe, wg wzorów zawartych w regulaminie, należy kierować na adres: Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, w terminie do dnia 30 stycznia 2015 roku.
Regulamin konkursu. (link zewnętrzny do pliku w formacie docx na stronie MON)
Źródło / Autor: MON
Zdjęcie: MON

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska