Kategorie
News Polska

MON: Uruchomienie procedury na dostawę bezzałogowców

logo-inspektorat-uzbrojenia

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o nowym zamówieniu:

Inspektorat Uzbrojenia opublikował 15 stycznia br. ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawa Bezzałogowych Systemów Powietrznych (BSP) klasy taktycznej krótkiego zasięgu (kr. ORLIK) i Bezzałogowych Systemów (BSP) klasy mini (kr. WIZJER) wraz z systemami logistycznymi i szkolenia.
Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, do których nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 ust. 1 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”, stanowiącym załącznik do Decyzji Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 119).

Wykonawcy zobowiązani będą do przekazania Zamawiającemu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z żądanymi dokumentami w terminie do dnia 16 lutego 2015 r. Podpisanie umowy w tym postępowaniu planowane jest na początek 2016 roku.

Źródło / Autor: MON

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska