Kategorie
News Polska

Zmarł gen. bryg. pil. Jerzy Jan Rakowski

rakowski

W dniu 8 stycznia 2015 roku, zmarł w Szpitalu w Warszawie gen. bryg. pil. Jerzy Jan Rakowski, zasłużony członek Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Śp. gen. bryg. pil. Jerzy Rakowski służbę wojskową pełnił w OSL nr 4 w Dęblinie, OSL nr 5 w Radomiu, 31. pszb w Łasku, w dowództwie WOPK, 34. plm OPK w Babich Dołach, gdzie od 27 marca 1969 r. do 20 grudnia 1970 r. dowodził tym pułkiem, w 2. KOPK w Bydgoszczy, gdzie był szefem sztabu – zastępcą dowódcy Korpusu i dowódcą Korpusu, w Wojskach Lotniczych, gdzie był szefem sztabu – zastępcą dowódcy, w Sztabie Generalnym WP, gdzie był szefem Oddziału Lotnictwa i OPK – zastępcą szefa Zarządu I Operacyjnego i w Ministerstwie Komunikacji, gdzie był dyrektorem Centralnego Zarządu Lotnictwa Cywilnego. Był pilotem wojskowym I klasy. Był odznaczony: KKOOP (1973 r.), ZKZ (1967 r.) oraz wieloma innymi
odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Pogrzeb odbędzie się 19 stycznia 2015 r. o godzinie 12.00, na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Cześć Jego Pamięci!

płk dr inż. Henryk Czyżyk

Autor: płk dr inż. Henryk Czyżyk

płk dr inż. Henryk Czyżyk - oficer z wieloletnim stażem w Wojskach Lotniczych i w Siłach Powietrznych. Pełnił służbę na różnych stanowiskach w: 9. plm, 2. plm "Kraków", 3. DLMB, CSD, Dowództwie WLOP, COP oraz Dowództwie Sił Powietrznych. Specjalista z dziedziny lotnictwa, radiolokacji i łowiectwa. Obecnie szef Sekretariatu ds. Działalności Racjonalizatorskiej Sił Powietrznych.