Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

W Warszawie, na początku grudnia, rozpoczęło swoją pracę Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Oficjalne otwarcie Centrum przez Panią Premier Ewę Kopacz odbędzie się w niedzielę 21 grudnia 2014 roku o godzinie 12.00.

Centrum ma być miejscem spotkań dla weteranów i weteranów poszkodowanych. Weterani i ich rodziny będą mogli uzyskać tutaj porady prawne i psychologiczne. Centrum będzie również informować społeczeństwo o historii i przebiegu polskich misji wojskowych; a także mówić o powodach, dla których Polska wysyła swoich żołnierzy w odległe miejsca na świecie. Centrum będzie otwarte na współpracę z weteranami z zagranicy.

Nie zapomnimy także o udziale Sił Powietrznych RP w działaniach poza granicami kraju. Przed budynkiem Centrum Weterana stanął już pomnik poświęcony żołnierzom poległym w misjach oraz operacjach wojskowych poza granicami kraju oraz tablica pamięci, na której umieszczono nazwiska wszystkich poległych żołnierzy od 1953 roku.

Więcej informacji o kulisach powstawania Centrum Weterana Działań Pozga Granicami Państwa można znaleźć na Facebooku. https://pl-pl.facebook.com/CentrumWeterana

Centrum Weterana Dzialan Poza Granicami Panstwa

Autor: dr Anna Pastorek
Źródło: Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
Zdjęcie: Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa / Andrzej Korus