DGRSZ: Funkcjonowanie cywilnego lotniska w Radomiu nie jest zagrożone

W nawiązaniu do informacji podawanych w mediach o rzekomym podjęciu przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych decyzji blokującej wykonywanie operacji lotniczych przez cywilne statki powietrzne na współużytkowanym lotnisku cywilno-wojskowym w Radomiu wyjaśniam, że taka sytuacja nie miała miejsca.
Ponadto informuję, że strona wojskowa nie jest przeciwna ani funkcjonowaniu, ani rozwojowi cywilnego Portu Lotniczego Radom-Sadków. Cywilne lotnisko może nadal działać w myśl postanowień umowy operacyjnej zawartej w 2008 roku między dowódcą 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego i Prezesem Portu Lotniczego Radom S.A.

Zgodnie z obowiązującym prawem wszelkie zmiany w funkcjonowaniu cywilnego portu lotniczego, mające na celu rozwój działalności komercyjnej, muszą być ujęte we wspomnianej umowie operacyjnej.

Źródło: DGRSZ
Autor: ppłk Artur Goławski