Kategorie
News Polska

BLMW: Operacja osłony morskich szlaków komunikacyjnych

Na Bałtyku rozpoczęły się cykliczne manewry 3 Flotylli Okrętów. Tym razem w skład grupy zadaniowej prowadzącej operację osłony morskich szlaków komunikacyjnych dodatkowo wchodzi pięć jednostek z Holandii i Litwy. Działania okrętów na morzu wspierają załogi samolotów i śmigłowców Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, holenderski śmigłowiec pokładowy NH90 oraz samoloty MiG-29.

Głównym celem rozpoczętych 20 października ćwiczeń sił Marynarki Wojennej, jest doskonalenie działań wykorzystywanych w operacjach związanych z osłoną i obroną morskich szlaków komunikacyjnych, utrzymaniem panowania na morzu i niedopuszczeniem do blokady morskiej kraju, oznaczającej odcięcie od ważnych źródeł zaopatrywania i wsparcia sojuszniczego.

Cykliczne manewry Okrętowych Grup Zadaniowych obejmują wspólne działania okrętów i lotnictwa na rzecz doskonalenia zdolności przeciwdziałania atakom z wody i z powietrza oraz atakom okrętów podwodnych. Scenariusz ćwiczenia przewiduje także treningowy załadunek rakiet i torped, zabiegi odkażania skażonych okrętów, zaopatrywanie okrętów w morzu oraz wykonanie strzelań artyleryjskich i torpedowych. Podczas takich manewrów prowadzi się również działania przeciwminowe, antyterrorystyczne, antypirackie, a także operacje stabilizacyjne, wymuszania pokoju i humanitarne. Ćwiczenia o takim charakterze są kluczowe dla tworzenia atmosfery bezpieczeństwa, niezbędnej dla funkcjonowania niezakłóconego transportu morskiego.

W zaplanowanych na 5 dni manewrach uczestniczy łącznie 11 okrętów z Polski Holandii i Litwy, w tym: fregata rakietowa ORP „Kościuszko”, okręty rakietowe ORP „Piorun” i ORP „Grom”, okręt podwodny ORP „Sokół”, fregata HNLMS Evertsen, okręt patrolowy HNLMS Zeeland, okręt zaopatrzenia HNLMS Amsterdam, oraz okręty patrolowe LTU Dzukas i LTU Aukstaitis.

Zadaniem załóg samolotów patrolowo – rozpoznawczych Bryza, śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ, pokładowego SH-2G oraz holenderskiego śmigłowca pokładowego NH90 będzie rozpoznanie wyznaczonych akwenów, wskazywanie celów znajdujących się poza zasięgiem środków rozpoznania okrętów, udział w działaniach obrony przez atakami okrętu podwodnego, a także pozoracja zagrożeń asymetrycznych z powietrza. Symulowane ataki z powietrza na zespoły okrętów wykonają natomiast samoloty MiG-29 z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku.

pobrane

Źródło: BLMW

Autor: kmdr ppor. Czesław Cichy
Zdjęcie: kmdr ppor. Czesław Cichy/BLMW, Tomasz Gos/Bandera

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska