Umowa pomiędzy firmą Thales i Afgańskim Urzędem Lotnictwa Cywilnego

irma Thales ogłosiła podpisanie umowy z Afgańskim Urzędem Lotnictwa Cywilnego (Afghan Civil Aviation Authority – ACAA) w ramach prac zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Afganistanu. Umowa stanowi istotny etap we współpracy obu podmiotów.

8 sierpnia bieżącego roku Thales i ACAA oficjalnie zakończyły testy odbiorcze i wystawiony został protokół odbioru Systemu Multilateracji Obszaru Kontrolowanego Lotniska (Terminal Manoeuvring Area Multilateration System)1 w Mazar-e-Sharif. Na tym etapie współpracy partnerzy uruchomią system, a także przeprowadzą generalny remont wyposażenia wieży kontroli lotów wraz z jej przeniesieniem. Dzięki temu wieża lotniska Mazar-e-Sharif stanie się jedną z najbardziej zaawansowanych i najnowocześniejszych w regionie.

Próby systemu pokazują, że funkcjonuje on w sposób znacznie przekraczający poziom ustalony przez wymogi dotyczące separacji samolotów. Dzięki temu starsze samoloty, które nie są wyposażone w nowoczesne transpondery pracujące w trybie S, będą widoczne dla wieży kontroli lotów. System osiągnął
optymalny zasięg przy wykorzystaniu jedynie kilku stacji naziemnych na wysokości od progu pasa startowego do minimalnego poziomu lotu2.

Dodatkowo, firma Thales podpisała z ACAA roczną umowę na obsługę krajowego systemu śeldzenia samolotów ADS-B/WAM3, który znajduje się w eksploatacji od roku 2012. Umowa obejmuje obsługę, serwis, wynajem terenu i usługi komunikacji satelitarnej dla 29 stacji naziemnych położonych w całym Afganistanie.
System MLAT na lotnisku Mazar-e-Sharif zostanie zintegrowany z ogólnokrajowym systemem WAM. Oba systemy znacząco poprawią kontrolę ruchu lotniczego w Afganistanie poprzez dostarczanie danych śledzenia lądujących i odlatujących samolotów, a także pozwolą na śledzenie samolotów w drodze do innych miejsc.

Radar pierwotny i wtorny oferowany przez Thales dla systemu ATM

Źródło / Autor: Thales

Zdjęcie: Thales