BLMW: Lotnictwo morskie doskonali prowadzenie działań ZOP i SAR

Doskonalenie prowadzenia działań zwalczania okrętów podwodnych oraz poszukiwawczo – ratowniczych w ramach morskiej operacji obronnej to główny cel ćwiczenia Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej pod kryptonimem „Rybołów-14”. zdjęcie – Lotnictwo morskie doskonali prowadzenie działań ZOP i SARŚmigłowce zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ z Grupy Lotniczej w Darłowie
W rozpoczynających się dzisiaj (poniedziałek, 13 października) manewrach uczestniczyć będą załogi samolotów patrolowych Bryza, a także śmigłowców Mi-14, SH-2G i W-3RM. Wsparcie ćwiczenia lotnictwa morskiego zapewnią jednostki 3 Flotylli Okrętów: podwodny ORP „Kondor” i ratowniczy ORP „Zbyszko” oraz interwencyjno-pościgowa jednostka Morskiego Oddziału Straży Granicznej „Strażnik 6”. Samoloty i śmigłowce Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej (BLMW) będą prowadzić działania poszukiwawczo – ratownicze SAR (ang. Search and Rescue) na poligonie morskim, zlokalizowanym na zachód od Darłowa. Scenariusz ćwiczenia przewiduje między innymi poszukiwanie znajdujących się w wodzie rozbitków. Koordynację poszukiwań prowadzonych przez załogi śmigłowców zapewni samolot patrolowy Bryza, pełniący funkcję tzw. ACO (ang. Air Coordinator). Śmigłowce przećwiczą również elementy podjęcia poszkodowanych z wody, tratwy ratunkowej i pokładów jednostek pływających. Jednocześnie na poligonie morskim w rejonie Półwyspu Helskiego załogi śmigłowców Mi-14PŁ będą doskonalić umiejętności w poszukiwaniu zanurzonego okrętu podwodnego.

Działania zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) zaplanowano zarówno w dzień jak i w nocy. Scenariusz ćwiczenia przewiduje również niszczenie celów nawodnych przy użyciu pokładowej broni strzeleckiej, realizowane przez załogi z klucza śmigłowców pokładowych SH-2G. W ostatnim dniu manewrów śmigłowiec ratowniczy W-3RM będzie uczestniczył w akcji poszukiwania i ewakuacji załogi statku powietrznego po awaryjnym lądowaniu w terenie przygodnym. Łącznie podczas 4 dni ćwiczenia samoloty i śmigłowce lotnictwa morskiego spędzą w powietrzu ponad 80 godzin. Nad przebiegiem „Rybołowa-14” czuwać będą specjaliści Dowództwa Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej oraz stanowisk dowodzenia w 43 i 44 Bazie Lotnictwa Morskiego. Ćwiczeniem kieruje dowódca BLMW komandor pilot Tadeusz Drybczewski.

BLMW to jednostka wyspecjalizowana w prowadzeniu operacji lotniczych nad obszarami morskimi. Jednym z głównych zadań brygady jest prowadzenie działań ZOP, obejmujących poszukiwanie, śledzenie i niszczenie okrętów podwodnych. To jedna z bardziej skomplikowanych operacji na morskim teatrze działań, na Bałtyku dodatkowo utrudniona ze względu na nietypową charakterystykę hydrologiczną, stosunkowo płytki akwen z dużą ilością warstw wody o zmiennej temperaturze i zasoleniu. Efektywne powadzenie działań lotniczych ZOP w dużej mierze uzależnione jest od wyszkolenia personelu latającego, wieloletniego zdobywania wiedzy i doświadczeń w trakcie specjalistycznych kursów i ćwiczeń na morzu. Pełne wykorzystanie możliwości maszyn zależy też od umiejętności operatorów systemów poszukiwawczo-uderzeniowych, których obsługa wymaga między innymi opanowania wiedzy z zakresu oceanografii, hydrologii i hydroakustyki.

Domeną lotnictwa morskiego są także operacje SAR nad morzem. BLMW jako jedyna w kraju formacja utrzymuje ciągłą gotowość do ich prowadzenia. Obszar odpowiedzialności w tym zakresie obejmuje ponad 30000 km² powierzchni Bałtyku. W ramach krajowego systemu ratownictwa morskiego całodobowe dyżury pełnią załogi śmigłowców typu W-3RM „Anakonda” i Mi-14PŁ/R na lotniskach w Gdyni Babich Dołach i Darłowie. System ten wspiera również samolot patrolowy Bryza dyżurujący na lotnisku w Siemirowicach.

Do innych zadań brygady należy rozpoznanie obszarów morskich, poszukiwanie, rozpoznanie i wskazywanie celów nawodnych okrętom, monitoring ekologiczny Polskiej Strefy Ekonomicznej oraz transport ludzi i sprzętu.
W strukturze BLMW funkcjonują obecnie dwie jednostki: 43 Baza Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach oraz 44 Baza Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach i Darłowie. Na ich wyposażeniu znajduje się ponad 40 samolotów i śmigłowców w tym: samoloty Bryza w wersji patrolowo – rozpoznawczej, monitoringu ekologicznego i transportowej, śmigłowce Mi-14 w wersji zwalczania okrętów podwodnych i ratowniczej, śmigłowce pokładowe SH-2G, śmigłowce ratownicze W-3RM oraz śmigłowce Mi-17 i Mi-2.

blmw-smiglowce
Źródło: BLMW
Autor: kmdr ppor. Czesław Cichy
Zdjęcie: kmdr ppor. Czesław Cichy