DGRSZ: Sympozjum dowódców lotnictwa państw NATO

Gen. dyw. pil. Jan Śliwka, Inspektor Sił Powietrznych, wziął udział w tygodniowej (13 – 20 września) Konferencji Dowódców Sił Powietrznych Krajów NATO – NACS 14 (NATO Air Chiefs Symposium).zdjęcie – Sympozjum dowódców lotnictwa państw NATOSympozjum dowódców lotnictwa państw NATO
Spotkanie lotników podzielone zostało na dwa etapy: pobyt w bazie Sił Powietrznych USA w Ramstein (Niemcy) i udział w waszyngtońskiej konferencji Air&Space sponsorowanej przez Stowarzyszenie Sił Powietrznych USA – AFA (Air Force Associaton). Uczestnicy NACS 14 odwiedzili bazy lotnicze Peterson i Eglin oraz Akademię Sił Powietrznych w Colorado Spring s.

Tematem przewodnim konferencji było dostosowanie polityki i taktyki działania państw NATO do zmieniającej się sytuacji na świecie. Generałowie omawiali kwestie reakcji państw NATO na konflikt na Ukrainie oraz sposoby przeciwdziałania terroryzmowi w Iraku i Syrii. Podczas NACS 14 reprezentanci poszczególnych państw sojuszu zgodnie potwierdzili ważność wspólnych misji Air Policing w Europie oraz konieczność kontynuowania procesu tworzenia zintegrowanej obrony powietrznej
i przeciwrakietowej państw należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

nacs

Źródło: DGRSZ
Autor: mjr Zbgniew Gutowski
Zdjęcie: DGRSZ