Lot Finnaira do Nowego Jorku na paliwie z przetworzonych olejów spożywczych

Dziś, w dniu Szczytu Klimatycznego ONZ w Nowym Jorku, odbędzie się rejs Airbusa A330 napędzanego biopaliwem z Helsinek do Nowego Jorku. Finnair jako lider zrównoważonego rozwoju w lotnictwie komercyjnym głęboko wierzy, że wprowadzanie w życie ekologicznych rozwiązań to najlepszy sposób, by zmniejszać negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Najwięcej szkodliwych dla środowiska substancji wytwarzanych przez linie lotnicze emitowanych jest podczas lotów, a zmiana paliwa na bardziej przyjazne środowisku może zmniejszyć emisję CO2 nawet o 50 − 80 procent.

Biopaliwo wykorzystywane podczas dzisiejszego lotu do Nowego Jorku zostało udostępnione przez SkyNRG Nordic – spółkę powstałą jako efekt współpracy SkyNRG i Statoil Aviation. Zostało ono wyprodukowane z olejów spożywczych pochodzących z odpadów gastronomicznych i jest przykładem ekologicznej alternatywy dla zwykłego paliwa lotniczego. Zastosowanie uzyskanego w ten sposób biopaliwa znacząco zmniejsza emisję gazów cieplarnianych, a ponieważ jego składniki pochodzą z recyklingu, jego produkcja nie wpływa negatywnie na ekosystem. Finnair i jego partnerzy wspierają produkcję komponentów do biopaliw, która nie konkuruje z produkcją żywności ani nie wpływa negatywnie na zróżnicowanie biologiczne środowiska naturalnego.

“Szczyt klimatyczny ONZ to nadzwyczaj istotne zgromadzenie, które ma przeciwdziałać zmianom klimatu. Chcieliśmy więc wykorzystać szansę stworzoną przez ten szczyt, by zwrócić uwagę na korzyści dla atmosfery, jakie może przynieść rozpowszechnienie użycia w lotnictwie biopaliw przyjaznych środowisku” – mówi wiceprezes Finnaira d.s. zrównoważonego rozwoju Kati Ihamäki. „Finnair zobowiązał się rozwijać współpracę z partnerami branżowymi, a także jednostkami rządowymi, by pomóc zwiększyć sieć dystrybucji biopaliw oraz zmniejszyć koszty ich wykorzystywania w powszechnym użytku,” dodaje Ihamäki.

“Ponieważ transport lotniczy wytwarza 2 procent gazów cieplarnianych emitowanych globalnie, ważne jest, by wykonywać pilotażowe rejsy na biopaliwie” – mówi Pekka Haavisto Minister Rozwoju w fińskim rządzie. „Jeśli cena ropy wzrośnie, a biopaliwa stanieją, to miejmy nadzieję, że pewnego dnia, paliwa z surowców odnawialnych przynajmniej częściowo zastąpią paliwa kopalne. Cieszę się, że Finnair swoimi działaniami dowodzi, że jest zdecydowanym pionierem rozwoju lotnictwa w tym kierunku,” podsumowuje Haavisto.

Użycie biopaliw lotniczych to sprawdzona i gruntownie przetestowana technologia. Finnair po raz pierwszy wykonał lot na biopaliwie już w 2011, ale jego koszty przekroczyły wówczas podwójnie koszty tradycyjnego paliwa lotniczego. Dziś liniom lotniczym w dalszym ciągu nie opłaca się latać jedynie na biopaliwie. Testowy lot z Helsinek do Nowego Jorku odbędzie się dzięki współpracy z producentem samolotów Airbus i spółką SkyNRG Nordic.

Finnair wraz z partnerami bada obecnie możliwość budowy na lotnisku w Helsinkach centrum biopaliwowego. Fiński przewoźnik aktywnie działa także w ramach Nordyckiej Inicjatywy dla Zrównoważonego Lotnictwa − stowarzyszenia linii lotniczych, operatorów lotnisk, zakładów lotniczych i instytucji rządowych pracujących na rzecz przyspieszenia badań i rozpowszechnienia użycia biopaliw w lotnictwie krajów nordyckich.

FIN Airbus A330 New 3D RGB

Źródło / Autor: Finnair

Zdjęcie: Finnair