DGRSZ: Zamojska Iskra jak nowa

Dzięki wsparciu Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych odnowiony został zamojski pomnik z samolotem TS-11 Iskra, upamiętniający funkcjonującą w tym mieście do 2002 roku Techniczną Szkołę Wojsk Lotniczych.

Stołeczny Instytut dofinansował prace renowacyjne wspólnie z władzami miasta. Polegały one na laserowym usunięciu wtórnych nawarstwień i przemalowań oraz pełnej renowacji i konserwacji obiektu, stojącego na niewielkiej działce przejętej nieodpłatnie przez samorząd od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Konserwatorzy nie ingerowali w strukturę płatowca ani w konstrukcję cokołu.

Dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych generał broni pilot Lech Majewski podziękował dyrektorowi ITWL płk. rez. prof. dr. hab. in. Ryszardowi Szczepanikowi i prezydentowi Zamościa Marcinowi Zamoyskiemu za odnowienie lotniczego pomnika. Generał Majewski już w czerwcu 2013 roku jako dowodca Sił Powietrznych poparł inicjatywę odnowienia pomnika, przedstawioną przez byłego oficera TSWL oraz prezydenta miasta i zainteresował nią dyrektora instytutu. Po analizie przedsięwzięcia profesor Szczepanik wraz z współpracownikami zgodził się na dofinansowanie części projektu. Resztę pieniędzy na uratowanie pomnika dołożyło miasto.

„Dzięki takim działaniom wspólnie kształtujemy i utrwalamy postawy patriotyczne w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży oraz promujemy chlubne tradycje polskiego lotnictwa. Odnowienie Iskry to wspaniały i bezinteresowny gest, nie do przecenienia dla mnie i całego środowiska wojskowego”, podziękował generał Majewski dyrektorowi ITWL i prezydentowi miasta.

„Cieszymy się, że pomnik odzyskał świetność. Stoi niemal przy wjeździe do miasta i teraz znów będzie naszą ozdobą. Z renowacji będą dumni też byli żołnierze TSWL, którzy nadal licznie mieszkają w Zamościu i okolicy. Odnowiona Iskra przypomni im lata młodości, służby w wojsku i historię szkoły”, wskazuje prezydent Zamoyjski.

Odnowiony pomnik przekazano miastu oficjalnie 14 sierpnia, na uroczystości z udziałem przedstawicieli władz Zamościa, Dowództwa Generalnego i byłych żołnierzy Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych.

1_3

Źródło: DGRSZ
Autor: ppłk Artur Goławski
Zdjęci: kpt. Artur Szymański