ILOT: Kategoria A dla Instytutu Lotnictwa

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało komunikat, w którym poinformowano o przyznanych kategoriach naukowych. Instytut Lotnictwa otrzymał kategorię A.
Kompleksowa ocena jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych jest przeprowadzana na podstawie wyników oceny poziomu naukowego prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz ich efektów w odniesieniu do standardów międzynarodowych, a także oceny znaczenia działalności jednostki naukowej dla rozwoju nauki w skali międzynarodowej oraz wzrostu innowacyjności w skali kraju.
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych brał pod uwagę m.in.: publikacje autorstwa pracowników jednostki naukowej w renomowanych wydawnictwach oraz monografie naukowe, opracowane nowe technologie, materiały, wyroby, systemy i usługi, wdrożenia, patenty, licencje i prawa ochronne na wzory użytkowe.
W opublikowanej liście znalazły się:
4 instytuty w kategorii A+,
39 instytutów w kategorii A,
68 instytuty w kategorii B,
4 instytuty w kategorii C.

Źródło / Autor: ILOT