DGRSZ: Strzelania rakietowo bojowe i artyleryjskie