ILOT: Posiedzenie plenarne Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN

W dniu 5 czerwca 2014 r. w Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych Instytutu Lotnictwa odbyło się posiedzenie KBKiS PAN. Spotkanie poświęcono przedstawieniu całokształtu działalności Instytutu Lotnictwa w zakresie tematyki kosmicznej.
W spotkaniu wzięli udział pracownicy Instytutu Lotnictwa oraz innych instytutów badawczych, a także przedstawiciele środowiska akademickiego działający w obszarze badań kosmicznych.
W posiedzeniu plenarnym uczestniczyła również delegacja z Ministerstwa Gospodarki oraz przedstawiciele parlamentu.
Spotkanie poprowadził przewodniczący KBKiS PAN – prof. Piotr Wolański.
Referaty wygłosili:
– prof. Witold Wiśniowski – Dyrektor Instytutu Lotnictwa,
– mgr inż. Wojciech Florczuk – Zakład Technologii Kosmicznych,
– dr inż. Paweł Czapski – Zakład Teledetekcji,
– Kamila Czajkowska – Laboratorium Badań Kompozytów,
– Adam Okniński – Studenckie Koło Astronautyczne Politechniki Warszawskiej, Sekcja Rakietowa.
Posiedzenie odbyło się w Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych na terenie Instytutu Lotnictwa. W dalszej części spotkania goście odwiedzili laboratorium napędów rakietowych i silników detonacyjnych, gdzie przeprowadzono próby demonstracyjne pracy silników.

dsc_0302

Źródło: ILOT
Autor: ILOT
Zdjęcie: ILOT