ILOT: Posiedzenie plenarne Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN