Wizz Air mianuje nowego Dyrektora Generalnego ds.korporacyjnych