CleanSky 2: Airbus wiedzie prym w europejskich badaniach nad przyszłym dużym samolotem komercyjnym

Airbus odegra kluczową rolę w inicjatywie CleanSky 2 (CS2) podjętej niedawno przez Unię Europejską. Jest to kontynuacja inicjatywy CleanSky i największy program badań lotniczych, jaki kiedykolwiek realizowano w Europie. CS2 będzie stanowić platformę do zakrojonych na szeroką skalę, ściśle zintegrowanej współpracy z naszymi partnerami w zakresie opracowywania modeli demonstracyjnych. W ramach platformy badawczej CS2 Airbus skupi się na przyszłości dużych samolotów pasażerskich i takich głównych obszarach, jak nowe systemy napędowe i ich integracja z przyszłym samolotem, przyszłe kadłuby i kabina pasażerska oraz „kokpit przyszłości”.

Inicjatywa CS2, która uzupełnia inne wewnętrzne, państwowe i międzynarodowe programy badawczo-technologiczne, połączy najlepsze europejskie technologie, możliwości oraz wiedzę, a także zapewni Airbusowi i jego partnerom wzajemny dostęp do nowoczesnych obiektów i środków badawczych.. Dzięki temu będą oni mogli pracować zespołowo, aby integrować jeszcze bardziej skomplikowane technologie i wprowadzać przełomowe innowacje.

Udział Airbusa w programie CS2 skupi się na trzech głównych platformach:

Platforma 1: „Zaawansowane konfiguracje silników i samolotu zapewni środowisko do badania i weryfikowania integracji najbardziej paliwooszczędnego napędu dla nowej generacji samolotów krótkiego i średniego zasięgu. Demonstracje będą obejmować loty testowe z pełnowymiarowym silnikiem CROR (Counter-Rotating-Open-Rotor) zamontowanym do samolotu testowego Arbus A340, a także strukturalną integrację pełnowymiarowego napędu mocowanego z tyłu kadłuba.

Platforma 2: „Innowacyjna integracja kabina – system – struktura skupi się na zaawansowanej strukturze kadłuba i systemach możliwych do zastosowania w architekturze kabiny nowej generacji. Aby uwzględnić zróżnicowane wymagania programu testowego, zostaną przygotowane trzy indywidualne demonstracje. W przygotowawczej fazie programu powstanie też kilka mniejszych instalacji testowych i komponentów demonstracyjnych.

Platforma 3: „System, kokpit i awionika samolotu elektrycznego nowej generacji znajdzie kulminację w naziemnej demonstracji kokpitu wyposażonego w funkcje, które zmniejszają obciążenie pilota, wspomagają nawigację dzięki systemom zarządzania misją oraz usprawniają komunikację z ziemią. Ponadto loty testowe zweryfikują niektóre innowacyjne funkcje nowej kabiny. Demonstracyjny kokpit pozwoli też zbadać innowacje w zakresie monitorowania statusu samolotu. .. / ..

Informacje dodatkowe:

  • W programie CS2, który będzie realizowany od lipca 2014 r. do 2023 r., najbardziej obiecujące technologie opracowane w fazie CS1 zostaną wybrane do dalszego rozwoju i (lub) demonstracji w bardziej złożonym środowisku. Technologie te mogą znacznie zmniejszyć emisje dwutlenku węgla i tlenków azotu oraz ograniczyć hałas, a także umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie surowców i zasobów naturalnych.

  • CS2 jest kluczowym elementem lotniczego krajobrazu Unii Europejskiej, ponieważ łączy możliwości i zasoby Europy, aby umożliwiać wspólne podejmowanie wyzwań towarzyszących realizacji wizji „Flight Path 2050”. CS2 będzie obejmować zakrojone na szeroką skalę działania integracyjne, demonstracyjne i weryfikacyjne.

  • CS2 umożliwi pełną realizację ambitnych celów środowiskowych wyznaczonych przez Advisory Council for Aeronautics Research in Europe (ACARE) na 2020 r., do czego już teraz przyczynia się inicjatywa Clean Sky.

  • W programie CS1, rozpoczętym w 2008 r. i realizowanym do 2017 r., Airbus i SAAB prowadzą badania nad projektem samolotu Smart Fixed Wing Aircraft (SFWA).

  • Pierwszym kluczowym celem SFWA jest opracowanie zintegrowanej koncepcji „inteligentnego skrzydła”, w tym wszystkich aspektów projektu samolotu: fizyki lotu, struktury i systemów. W ramach SFWA Airbus rozpocznie w 2016 r. testowe loty samolotu A350 wyposażonego w demonstracyjne skrzydła „BLADE” z przepływem laminarnym.

  • Drugim kluczowym celem SFWA są badania nad integracją nowych koncepcji silnika, które znajdą zastosowanie w dużych samolotach pasażerskich przyszłej generacji.

  • Równolegle z SFWA Airbus bierze udział w projekcie CS1 pod kierunkiem firmy Safran, którego celem jest stworzenie pełnowymiarowej, naziemnej demonstracji silnika CROR (Counter-Rotating-Open-Rotor). Rezultaty prac nad tym projektem zostaną bezpośrednio wykorzystane w projekcie „zaawansowanych konfiguracji silników i samolotu” w fazie CS2, który zademonstruje działanie silnika CROR w testowym samolocie Airbusa.

Cleansky - Airbus' BLADE in windtunnel_

Źródło / Autor: Airbus

Zdjęcie: Airbus