A350 XWB MSN004 pomyślnie zaliczył testy odporności na przenikanie wody