40 lat na straży polskiego nieba

W tym roku mija 40 lat od rozpoczęcia funkcjonowania 31 batalionu radiotechnicznego 3 Brygady Radiotechnicznej. Z tej wyjątkowej okazji, 9 maja na placu apelowym kompleksu wojskowego przy ul. Granicznej we Wrocławiu odbył się uroczysty apel.
40 lat w historii wojsk radiotechnicznych to bardzo wiele, gdyż powstanie i rozwój wojsk radiotechnicznych jest ściśle związany z rozwojem techniki lotniczej, głównie w dziedzinie środków napadu powietrznego. „Od 40 lat we wszystkich pododdziałach radiotechnicznych naszej jednostki wojskowej żołnierze rozpoczynają dyżury bojowe słowami: służba na straży granic powietrznych… .Od 40 lat nieprzerwanie, przez całą dobę, obserwujemy przestrzeń powietrzną naszej Ojczyzny, aby zapewnić nienaruszalność Jej powietrznych granic” – powiedział dowódca 31 batalionu radiotechnicznego, podpułkownik Sebastian Kowalczuk w okolicznościowym wystąpieniu.

Podpułkownik Kowalczuk przypomniał historię batalionu, począwszy od czasów przynależności Polski do Układu Warszawskiego, poprzez zmiany militarno-polityczne jakie dokonały się w Europie środkowo-wschodniej pod koniec lat 80-tych ubiegłego stulecia i przystąpienie Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a skończywszy na końcowym okresie zmian, jakie dokonały się w strukturze batalionu, kiedy uruchomiono posterunek radiolokacyjny dalekiego zasięgu z charakterystyczną sferyczną kopułą, będący elementem NATO-wskiego systemu radarów typu Backbone.

Dowódca batalionu podziękował również obecnym na uroczystości dowódcom i przedstawicielom oddziałów gospodarczych za bardzo dobrą współpracę na płaszczyźnie finansowo-logistycznej oraz przedstawicielom organizacji i instytucji społecznych, z którymi współpracuje batalion. Ostatnie słowa swojego wystąpienia skierował do wszystkich służących i pracujących w 31 batalionie radiotechnicznym. „Dziękuje za włożony trud i poświęcenie ku chwale Ojczyzny, dziękuję za osiągnięcia i wydarzenia, które na trwale złotymi zgłoskami wpisały się w historię naszej jednostki wojskowej, dziękuję wszystkim godnie kultywującym tradycje naszego batalionu” – zakończył pułkownik Kowalczuk. Dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej, pułkownik Wojciech Lewicki, przypomniał najważniejsze nagrody i wyróżnienia, które otrzymał batalion przez dziesięciolecia swojego istnienia, a także stały element codziennej działalności jednostki, jakim jest radiolokacyjne zabezpieczenie cyklicznych narodowych i międzynarodowych ćwiczeń realizowanych w przestrzeni powietrznej naszego kraju, takich jak: EAGLE TALON, ANAKONDA, RENEGADE, czy też realizowane w maju RAMSTEIN GUARD. „Waszą służbą udowadniacie, że solidna i systematyczna praca daje satysfakcję z dobrze spełnionego obowiązku. Metodyczne, merytoryczne i regularne szkolenie, konsekwentne doskonalenie wiedzy specjalistycznej procentuje wysokim poziomem realizowanych przez Was zadań podczas pełnienia codziennych dyżurów bojowych oraz ćwiczeń i treningów” – powiedział pułkownik Lewicki, składając życzenia żołnierzom i pracownikom wojska batalionu.

Swoje wystąpienie wygłosił również podpułkownik rezerwy Andrzej Woźniak, który batalionem dowodził w latach 1992-1998 i był on jednym z najdłużej dowodzących dowódców. „Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem przeszłości, nauczycielką życia, nauczycielką tradycji jak uczyć i kochać Ojczyznę i być patriotą własnego rodzaju Sił Zbrojnych, wojska i macierzystej jednostki” – mówił pułkownik Woźniak.

Po oficjalnych przemówieniach odczytano Decyzje Ministra Obrony Narodowej, rozkazy o wyróżnieniach żołnierzy i pracowników wojska oraz o nadaniu odznaki pamiątkowej 31 batalionu radiotechnicznego, a wszyscy zaproszeni goście mogli wysłuchać wiersz, napisany z okazji święta przez sierżanta Wiktora Kaczmarka. Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych, która uświetniła swoją obecnością uroczysty apel, wykonała „Marsz Radiotechników” – utwór, który został skomponowany w 2010 roku przez żołnierzy 280 kompanii radiotechnicznej z Pruszcza Gryfickiego. Utwór jest odgrywany we wszystkich jednostkach radiotechnicznych na zakończenie oficjalnych uroczystości. Następnie pododdziały przegrupowały się do defilady, a orkiestra dała pokaz musztry paradnej. Defiladę poprowadził dowódca uroczystości, major Grzegorz Sobkowicz. W defiladzie udział brała kompania honorowa oraz pododdziały wystawione przez żołnierzy wszystkich kompanii radiotechnicznych wchodzących w skład batalionu.

Wszyscy zaproszeni goście mieli okazję zwiedzania przygotowanej wystawy sprzętu: m.in. stacji radiolokacyjnych NUR-31M i NUR-41. Żołnierze z kompanii logistycznej przygotowali grochówkę wojskową, po którą ustawiła się długa kolejka. Atrakcją była możliwość zwiedzenia Sali Tradycji 31 batalionu radiotechnicznego, która otrzymała wyróżnienie specjalne w II Przeglądzie Sal Tradycji Jednostek i Instytucji Wojskowych.

31. batalion parada

Źródło: DGRSZ
Autor: kpt. Tomasz Słotwiński
Zdjęcie: plut. Piotr Piasecki, st. szer. Mariusz Dejneka