Katowice: Statystyki ruchu pasażerskiego – kwiecień