DGRSZ: Sympozjum przed ćwiczeniem „Tygrysów”

W Dowództwie Sił Powietrznych Francji odbyło się 28-29 kwietnia sympozjum dotyczące przyszłości działalności stowarzyszenia natowskich Eskadr Tygrysich, w którym uczestniczyli przedstawiciele 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Patronat nad konferencją objął Szef Sztabu Sił Powietrznych Republiki Francuskiej generał Denis Mercier jako główny doradca tej organizacji oraz były dowódca eskadry tygrysiej w Cambrai w latach 1991-1994.
Tematem przewodnim konferencji były „Współczesne wyzwania pola walki w dobie nowych zagrożeń XXI wieku”. Rozmowy dotyczyły głównie doświadczeń z poprzednich ćwiczeń oraz zmian, jakie będą wprowadzone na kolejne edycje. Szczególny nacisk położono na dostosowanie scenariuszy i taktyki lotnictwa do obecnej sytuacji politycznej na wschodzie Europy. „Sympozjum poświęcone przyszłości stowarzyszenia jest wyrazem naszej jedności. Wspólnie możemy podejmować decyzje co do charakteru ćwiczeń w odpowiedzi na współczesne zagrożenia – powiedział generał Mercier. Nowe założenia będą wdrożone już na najbliższym ćwiczeniu NATO TIGER MEET 2014, który odbędzie się w połowie czerwca w niemieckiej bazie lotniczej w Schlezwig.

Tygrysia 6 eskadra lotnicza będzie już po raz trzeci uczestniczyła w ćwiczeniach i uzyska status stałego członka Stowarzyszenia Tygrysich Eskadr Natowskich. Do tej pory braliśmy udział w dwóch edycjach NATO TIGER MEET – w Cambrai (Francja w 2011 roku) oraz w Orland (Norwegia w 2013 roku).

tigersi

Źródło: DGRSZ
Autor: ppłk pil. Paweł Marcinkowski
Zdjęcie: kpt. Robert Gałązka