4. SLSz: Dęblin zyskuje nowe oblicze

Prace przy modernizacji lotniska w Dęblinie weszły w decydującą fazę. Trwa między innymi wykańczanie wielofunkcyjnego portu lotniczego oraz centrum symulatorowego. Niektóre inwestycje zostały już ukończone. Do użytku oddano strażnicę lotniskowej straży pożarnej oraz strzelnicę garnizonową. zdjęcie – Dęblin zyskuje nowe obliczeBudynek strażnicy pożarnej
Modernizacja dęblińskiego lotniska związana jest z dostosowaniem infrastruktury 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego do przyjęcia i wdrożenia zaawansowanego systemu szkolenia Advanced Jet Trainer.

Inwestycje związane z pozyskaniem nowego samolotu szkoleniowego rozpoczęły się kilka lat temu. Odnowiono nawierzchnię lotniskową, odtworzono płaszczyzny postoju statków powietrznych, wybudowano od podstaw strzelnicę garnizonową oraz strażnicę lotniskowej straży pożarnej, którą wyposażono w nowoczesne strażackie wozy bojowe.

Aktualnie na ukończeniu są budowy centrum symulatorowego, portu lotniczego z wieżą kontroli lotów, bazy KOL oraz hangaru typu lekkiego dla śmigłowców SW-4 Puszczyk. Centrum symulatorowe zostanie wyposażone w symulator samolotu M-28 Bryza, a w dalszej kolejności w symulatory śmigłowca SW-4 Puszczyk oraz samolotu M-346. W znajdującej się również w końcowej fazie budowy bazie KOL znajdą się: budynek administracyjno-socjalny, garaże dla pojazdów ciężarowych, sprzęt lotniskowy z myjnią i warsztatami, zbiorniki na środki odladzające, drogi i chodniki oraz elementy zagospodarowania terenu. Dzięki sprzyjającej aurze budowy centrum symulatorowego, portu lotniczego oraz bazy KOL zostaną ukończone latem tego roku.

W 2014 roku ruszyły budowy domku pilota oraz budynku eskadrowego. W najbliższym czasie ruszą również rozbudowa nawierzchni lotniskowych wraz z infrastrukturą techniczną dla 8 hangarów postojowych typu lekkiego oraz budowa hangaru obsług technicznych wraz z zapleczem dla samolotów M-346.

Zakłada się, iż wszystkie kluczowe inwestycje zostaną zakończone do czasu przylotu do Dęblina pierwszego samolotu M-346, a więc do jesieni 2016 roku. Posiadanie zaawansowanego systemu szkolenia AJT oraz nowoczesnej infrastruktury pozwoli Dęblinowi dołączyć do najnowocześniejszych ośrodków szkolenia lotniczego w Europie. Być może w przyszłości w Dęblinie powstanie Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia Lotniczego zajmujący się szkoleniem młodych pilotów z krajów, które nie posiadają własnego lotnictwa szkolnego.

4.slsz straznica

Źródło: 4. SLSz
Autor: kpt. Grzegorz Grabarczuk, oficer prasowy 4. SLSz
Zdjęcie: kpt. Grzegorz Grabarczuk, oficer prasowy 4. SLSz