POLWAX: wchodzi w branżę lotniczą

Specjalnie utworzone konsorcjum naukowo –przemysłowe, w którego skład wchodzą m.in. WSK Rzeszów, Politechnika Rzeszowska i Polwax opracowuje nowe technologie odlewnicze niezbędne do produkcji nowoczesnych turbin stosowanych we współczesnych silnikach lotniczych. Projekt „Zaawansowane technologie odlewnicze” – akronim INNOCAST realizowany jest w ramach programu INNOLOT prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Odpowiednie umowy zostały podpisane w grudniu. W pierwszym kwartale tego roku ruszyła realizacja wyznaczonych w projekcie zadań.
Polwax ma 3 lata na opracowanie i wdrożenie wysokojakościowych, twardych wosków odlewniczych przeznaczonych do wytwarzania najwyższej, jakości odlewów.
– Jesteśmy w doborowym towarzystwie – podkreśla Dominik Tomczyk, prezes zarządu spółki POLWAX SA. – Zgodnie z przyjętą przez nas strategią rozwoju na bieżąco prowadzone są prace badawczo-rozwojowe związane z opracowywaniem a następnie wdrażaniem nowych produktów dedykowanych dla przemysłu. Jednak udział w programie “INNOLOT” to zupełnie nowa, jakość i obszar działania. Nie zapominajmy, że od zawsze lotnictwo to jeden z najbardziej elitarnych i wymagających przemysłów. Na podstawie dotychczasowych prac realizowanych z różnymi placówkami naukowymi, że wymienię tylko Instytut Odlewnictwa, czy Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej wiemy, że możliwości zastosowań produktów powstających na bazie parafin, systematycznie się powiększają. Polwax nie chce być tylko beneficjentem zmian, chce być liderem i prekursorem w ich wprowadzaniu – zaznacza prezes Tomczyk.
Celem projektu INNOCAST (program INNOLOT) jest optymalizacja procesu odlewania w celu wytworzenia wielkogabarytowych, rdzeniowych, cienkościennych segmentów aparatów kierujących turbiny niskiego ciśnienia silnika odrzutowego GP7000. Jest to rodzina silników turbowentylatorowych przeznaczonych do stosowania w bardzo dużych szerokokadłubowych samolotów dalekiego zasięgu takich jak choćby Airbus 380.
Spółka Polwax S.A. odpowiada za realizację zadania dotyczącego opracowania i wytworzenia wysokojakościowych „twardych” wosków odlewniczych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace dotyczące opracowania optymalnego składu wosku (doboru odpowiednich składników), badania parametrów fizykochemicznych, technologicznych i użytkowych wosków oraz prace z zakresu optymalizacji procesu wytwarzania kompozytowych wosków odlewniczych.
Pogoda dla przemysłu
Wicepremier Elżbieta Bieńkowska wielokrotnie w czasie swoich wystąpień podkreśla, że jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przez Polską, jest przejście polskiej gospodarki z modelu imitacyjnego do innowacyjnego. Tak, aby w Polsce wróciły dobre czasy dla przemysłu. Żeby postulowana coraz głośniej reindustrializacja odbyła się w oparciu o najnowsze dostępne technologie. Zwłaszcza te opracowywane kraju.
– Współpraca pomiędzy środowiskami gospodarczymi i naukowymi to ciągle wyjątek, nie zaś reguła. Tracimy na tym wszyscy. Nauka, bo rozwija się oderwaniu od realnych potrzeb gospodarki, przemysł, bo traci szansę, jaka dają innowacje będące jednym ze źródeł przewagi konkurencyjnej – zauważa Izabela Robak dyrektor rozwoju Polwax SA.
Program badawczo rozwojowy, INNOLOT dysponuje kwotą 500 mln zł, w tym 300 mln zł pochodzi z narodowego centrum, czyli z budżetu, a 200 mln wyłożył przemysł – a wszystko po to, aby można realizować wspólne nauki i przemysłu.
Warto podkreślić, że przedsiębiorcy i NCBiR umówili się, że wspólne pieniądze będą wydawane wyłącznie na wsparcie konkretnych, projektów, które zakończą się wdrożeniami, budową prototypu i skierowaniem wyrobu do produkcji.
– I taka jest konstrukcja tego programu – zapewnia Jacek Stelmach, wiceprezes zarządu spółki Polwax. – Każdy z parametrów i uwarunkowań technicznych został przedyskutowany nie tylko w laboratoriach, czy przy deskach kreślarskich, – ale skonfrontowany z potrzebami przemysłu. Reasumując głównym założeniem tego programu jest sprostanie światowej konkurencji poprzez współpracę i połączenie możliwości naukowych, technologicznych i wytwórczych różnych branż – dodaje J. Stelmach.
Jednym z projektów realizowanych pod patronatem NCBiR programu INNOLOT, są nowoczesne technologie odlewnicze.
W odlewnictwie woski wykorzystywane są w procesie produkcji odlewów metodą wosku traconego. – Tylko zastosowanie odpowiedniej technologii, materiałów i wyposażenia gwarantuje uzyskanie odlewów o najwyższej, jakości. Takich, jakich oczekuje przemysł lotniczych, czy też medyczny – podkreśla dyrektor Izabela Robak. Cel ten można uzyskać realizując ustalony proces wytwórczy składający się z kilkunastu operacji technologicznych, do których należy między innymi wykonywanie modeli. Jakość uzyskiwanych modeli wytapianych to jeden z podstawowych parametrów decydujących o prawidłowym przebiegu procesu technologicznego i uzyskanym końcowym efekcie – odlewie precyzyjnym. O jakości modeli decydują: właściwości mas modelowych, parametry charakteryzujące proces wykonywania modeli, konstrukcja i dokładność wykonania oprzyrządowania oraz rodzaj urządzeń wtryskowych.
Polwax rozpoczął wstępne prace badawcze dotyczące opracowania wysokiej, jakości mas odlewniczych we współpracy z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie już w 2012 r.
– Wdrożenie twardych wosków odlewniczych do produkcji wymaga odpowiedniego zaplecza technicznego. To inwestycja znacznej wielkości, ale nie było ani chwili wątpliwości, czy warto ją realizować – wyjaśnia Izabela Robak.
Odlewnictwo precyzyjne od dawna pozostaje jednym z obszarów zainteresowań Spółki. To z myślą o tym segmencie produkcji ruszyła budowa własnej instalacji produkcji małotonażowej. Składa się ona z usprawnionego, ogrzewanego systemu filtracji (przeznaczony głównie dla wytwarzania rafinowanych wosków mikrokrystalicznych), systemu odpowiednio wyposażonych i opomiarowanych zbiorników i mieszalników przeznaczonych do blendingu oraz nowoczesnego system konfekcjonowania obejmującego linię do pastylkowania oraz taflarkę. Całość zostanie oddana do użytku pod koniec tego roku.

Polski rynek różnego rodzaju parafin od kilku lat szacowany jest na poziomie 160 – 180 tysięcy ton rocznie. Przy obrotach rzędu 260 milionów złotych spółka POLWAX kontroluje około 30% tego rynku. Największym udziałowcem spółki jest Krokus PE zarządzający funduszem private equity Nova Polonia Natexis II. Fundusz dostarcza kapitału szybko rozwijającym się przedsiębiorstwom oraz finansuje wykupy firm, w tym wykupy menedżerskie. Kapitał NPN II wynosi 100 mln Euro. NPN II jest czwartym funduszem, którym zarządzają wspólnicy Krokus Private Equity.

Źródło / Autor: POLWAX

Zdjęcie: Shuterstock.com