600 godzin ekologicznego patrolu

Załoga samolotu An-28E z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego wykonała piąty w tym roku lot na kontrolę czystości wód Polskiej Strefy Ekonomicznej Bałtyku. Wykonując zadania na rzecz ochrony morskiego środowiska naturalnego lotnicy w Siemirowic spędzili w powietrzu już ponad 600 godzin.

Realizację wykonanego w dniu 3 kwietnia zadania, załoga w składzie: kapitan pilot Tomasz Majewski (dowódca załogi), kapitan pilot Daniel Brzoskowski (drugi pilot), starszy bosman Piotr Nieradka (technik pokładowy) oraz kapitan nawigator Mariusz Sasim i starszy chorąży Grzegorz Thiede (operatorzy systemów pokładowych) rozpoczęła od przebazowania samolotu 0405 na lotnisko w Gdyni Babich Dołach. Po przyjęciu na pokład inspektora Urzędu Morskiego, na podstawie aktualnych danych satelitarnych przeprowadzono szczegółową analizę zadania i przebiegu trasy lotu, z uwzględnieniem rejonów gdzie potencjalnie mogło wystąpić zanieczyszczenie powierzchni morza. Lot obejmował głównie kontrolę wschodniej i północnej części Polskiej Strefy Ekonomicznej Bałtyku. W ciągu 3,5 godzin „ekologiczna” Bryza pokonała trasę o długości prawie 900 kilometrów.

Współpraca lotnictwa Marynarki Wojennej z Urzędem Morskim w zakresie działań na rzecz ochrony morskiego środowiska naturalnego rozpoczęła się w 2001 roku, kiedy to dwa samoloty transportowe typu Bryza (numer 0404 i 0405) doposażono w radar obserwacji bocznej MSS-5000 oraz podkadłubowy skaner do pomiaru zanieczyszczeń na powierzchni wody. Na samolocie 0404 zamontowano również dodatkowe zbiorniki paliwa, dzięki czemu jego długotrwałość lotu wzrosła z 4 do 6 godzin. Początkowo „ekologiczne” Bryzy trafiły do 1. Dywizjonu Lotniczego, a po jego przeformowaniu do 28. Puckiej Eskadry Lotniczej w Gdyni Babich Dołach. Od listopada 2004 roku weszły na wyposażenie 30. Kaszubskiej Eskadry Lotniczej w Siemirowicach. W 2008 roku samolot z numerem 0405 doposażono także w system umożliwiający automatyczną identyfikację jednostek pływających AIS (ang. Automatic Identification System).

Załogi mają obecnie możliwość wykrycia zanieczyszczenia na powierzchni wody, lokalizacji jego przyczyny oraz wykonania dokumentacji pozwalającej na wszczęcie postępowania i wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy. Realizowane loty mają zarówno charakter prewencyjny, jak i interwencyjny, ponieważ 44. Baza Lotnictwa Morskiego realizuje je w terminach uzgodnionych wcześniej z Urzędem Morskim, jednocześnie utrzymując ciągłą gotowość do ich wykonania „na wezwanie”.

Od początku 2005 roku lotnicy z Siemirowic wykonali blisko 140 tego typu misji, spędzając w powietrzu ponad 600 godzin.

patrol-blm

Źródło: DGRSZ
Autor: kmdr ppor. Czesław Cichy
Zdjęcie: kmdr ppor. Czesław Cichy