DGRSZ: O współpracy w powietrzu i na ziemi

Na rozmowy sztabowe do Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych przyjechała delegacja Sił Powietrznych Republiki Francuskiej. Francuskim lotnikom przewodniczył gen. bryg. Jean-Luc Crochard.

Gości przyjął generał broni pilot Lech Majewski, a rozmowa dotyczyła najbliższych wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych oraz polskiej misji lotniczej wspierającej francuską operację wojskową Sangaris w Republice Środkowoafrykańskiej.

Następnie w szerokim gronie pod przewodnictwem szefa Zarządu Wojsk Lotniczych gen. bryg. pil. Tomasza Drewniaka i gen. Crocharda lotnicy i przeciwlotnicy (z Inspektoratu Sił Powieytznych i Inspektoratu Rodzjaów Wojsk) omawiali między innymi perspektywy modernizacji obrony przeciwlotniczej, pełnienia lotniczych dyżurów bojowych QRA, działania jednostek bojowego poszukiwania i ratownictwa Combat Search and Rescue, organizacji służb ruchu lotniczego, wykorzystania i rozwoju bezzałogowych statków powietrznych. Dyskutowali także o możliwości wymiany między eskadrami lotnictwa taktycznego oraz szkolenia niektórych specjalistów. Efektem spotkania będzie ustalenie szczegółowego planu współpracy lotnictwa wojskowego Polski i Francji na lata 2014-2015.

dgrsz-wizyta-francuzi

Źródło: DGRSZ
Autor: ppłk Artur Goławski
Zdjęcie: Mirosław C. Wójtowicz