Odprawa kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP

NATO i Unia Europejska są dzisiaj ramami polskiego bezpieczeństwa – powiedział prezydent Bronisław Komorowski podczas dorocznej odprawy kadry kierowniczej MON i Sił Zbrojnych RP.

W środę, 26 marca, w pierwszej części odprawy w Sztabie Generalnym WP uczestniczyli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, prezes Rady Ministrów Donald Tusk oraz przedstawiciele parlamentu i władz państwowych.

Tegoroczna odprawa ma swój szczególny charakter, szczególne tło. Jest to nie tylko 25-lecie odzyskania wolności i suwerenności państwowej i jest to również 15-lecie członkostwa w NATO i 10-lecie w UE, ale tłem również niesłychanie ważnym, rzutującym na nasz sposób myślenia i kierunki działania, jest sytuacja kryzysowa na Ukrainie, konflikt z udziałem naszego także ważnego sąsiada rosyjskiego – powiedział prezydent B. Komorowski podczas spotkania z mediami.

Dziś nie musimy dokonywać nadzwyczajnych posunięć, szukać nadzwyczajnych rozwiązań, ani dokonywać gwałtownych przyspieszeń. (…) Po to się ma nowoczesną armię, aby była elementem zniechęcającym nawet do myślenia o jakichkolwiek agresywnych zamiarach wobec nas i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego – dodał prezydent.

Podczas wystąpienia prezydent Bronisław Komorowski wspomniał również o programie modernizacji sił zbrojnych i współczynniku 1,95 proc. PKB przeznaczanym na obronność. To umożliwiło wiele programów modernizacyjnych i umożliwia prowadzenie ich do dziś, co służy polskiej pozycji międzynarodowej i temu, że liczymy się w świecie. To źródło optymizmu, co do miejsca Polski w świecie. Mieliśmy rację wtedy i sądzę, że mamy rację teraz, konsekwentnie kontynuując przebudowę polskich sił zbrojnych – powiedział prezydent B. Komorowski.

Podczas odprawy rozliczeniowo-koordynacyjnej kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania oraz znaków tytułów honorowych dowódcom oddziałów i instytucji wojskowych wyróżnionych przez ministra obrony narodowej za szczególne osiągnięcia w 2013r.

Dowódcy ośmiu jednostek i dwóch instytucji wojskowych otrzymali akty nadania i statuetki, będące symbolem tego wyróżnienia. Tytuły honorowe „Przodujący Oddział Wojska Polskiego” i „Przodująca Instytucja Wojskowa” są wyróżnieniami udzielanymi przez Ministra Obrony Narodowej oddziałom i instytucjom wojskowym za dokonania bojowe świadczące o ofiarności i odwadze ich żołnierzy w warunkach walki zbrojnej, w czasie akcji humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych, a także za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej w istotnym stopniu wpływających na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił Zbrojnych RP oraz umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej.

ODDZIAŁ WOJSKOWY WYRÓŻNIONY TYTUŁEM HONOROWYM „PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO” ZA DOKONANIE CZYNU BOJOWEGO POŁĄCZONEGO Z OFIARNOŚCIĄ I ODWAGĄ ŻOŁNIERZY

Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskiej Republice Afganistanu (XIII zmiana)

ODDZIAŁY WOJSKOWE WYRÓŻNIONE TYTUŁEM HONOROWYM „PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO” ZA UZYSKANIE NAJLEPSZYCH WYNIKÓW W DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBOWEJ W 2013 ROKU

31 Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu

4 Brodnicki Pułk Chemiczny im. Ignacego Mościckiego w Brodnicy

10 Wrocławski Pułk Dowodzenia we Wrocławiu

Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej im. gen. bryg. Franciszka Sznajde w Warszawie

11 batalion dowodzenia in. gen. broni Zygmunta Sadowskiego w Żaganiu

13 dywizjon trałowców im. adm. floty Andrzeja Karwety w Gdyni

52 batalion remontowy Ziemi Człuchowskiej w Czarnem

INSTYTUCJE WOJSKOWE WYRÓŻNIONE TYTUŁEM HONOROWYM „PRZODUJĄCA INSTYTUCJA WOJSKOWA” ZA UZYSKANIE NAJLEPSZYCH WYNIKÓW W DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBOWEJ W 2013 ROKU

Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego w Warszawie

Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela w Grudziądzu

odprawa

Źródło: DGRSZ
Zdjęcie: mjr Robert Siemaszko/DPI MON
Autor: http://mon.gov.pl