Wspólny przegląd FAA i Boeinga potwierdza wysoki poziom bezpieczeństwa 787

Amerykański nadzór lotniczy (Federal Aviation Administration – FAA) i Boeing zakończyli kompleksowy przegląd najważniejszych systemów modelu 787. Zainicjowana w styczniu 2013 r. wspólnie prowadzona weryfikacja obejmowała proces projektowania, certyfikacji i produkcji 787-8. Wnioski płynące z przeglądu potwierdzają integralność konstrukcji samolotu oraz prawidłowość procesów zastosowanych przy identyfikacji i rozwiązywaniu problemów, jakie pojawiły się przed i po certyfikacji samolotu.
Z przeprowadzonego przeglądu wynika, że ​​787 spełnia wysokie normy bezpieczeństwa, jakich oczekują FAA i firma Boeing. Raport zawiera zalecenia mające na celu dalsze udoskonalanie procesów FAA i Boeinga .
„Z zadowoleniem przyjęliśmy możliwość przeprowadzenia wspólnego przeglądu 787 i jego charakterystyk eksploatacyjnych” – powiedział Ray Conner, prezes i dyrektor generalny Boeing Commercial Airplanes. „Ustalenia potwierdzają nasze zaufanie zarówno do konstrukcji samolotu, jak i procesu stosowanego przy identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów eksploatacyjnych. Jestem wdzięczny za ciężką pracę zespołu przeprowadzającego wspólny przegląd i jego zalecenia. Pozwolą nam one na dalsze udoskonalanie naszych procesów.”
Zespół przeprowadzający przegląd przedstawił firmie Boeing cztery zalecane udoskonalenia. Trzy spośród zaleceń skupiają się na usprawnieniu przepływu informacji, standardach oraz oczekiwaniach firmy i jej dostawców. Boeing podjął już znaczące kroki w celu wdrożenia tych zaleceń.
Czwarta z rekomendacji zachęca Boeinga do kontynuacji wdrażania i rozwijania kryteriów „gated process” w ramach programów rozwojowych.
Termin „gated process” odnosi się do rygorystycznych kryteriów obowiązujących w trakcie tworzenia nowego modelu samolotu. Zapewniają one osiągnięcie odpowiedniego poziomu rozwoju zanim program wkroczy w kluczowe fazy, takie jak ukończenie projektowania, rozpoczęcie produkcji oraz wprowadzenie do użytku.
Od rozpoczęcia programu 787 Boeing wprowadził szereg udoskonaleń w procesach rozwoju samolotu. Działania te obejmowały przeprowadzoną w zeszłym roku restrukturyzację, mającą na celu włączenie wszystkich programów rozwoju samolotów komercyjnych w struktury jednej organizacji.

787

Źródło / Autor: Boeing

Zdjęcie: Boeing