Taktyka 3dar

Dowódca 3. dywizjonu artylerii rakietowej (3dar) 5. pułku artylerii z Sulechowa, dokonał oceny stanu wyszkolenia jednej ze swoich baterii ogniowych, przebywających na zgrupowaniu poligonowym w Drawsku Pomorskim.

Jako ostatnia do oceny stanu wyszkolenia przystąpiła 3. bateria artylerii rakietowej, dowodzona przez kapitana Marcina Bożka. Żołnierze rejon zajęć zajęli wieczorem 3 marca. Przez kolejne dwie doby zostali poddani intensywnej kontroli sprawności bojowej, przez komisję na czele której stał dowódca dywizjonu, podpułkownik Grzegorz Parol.

W ramach sprawdzenia komisja oceniła działanie artyleryjskiej grupy rekonesansowej, sposób przemieszczenia oraz zajęcia rejonu stanowisk ogniowych, jak również wszystkie elementy zabezpieczenia bojowego. W ramach współpracy z pododdziałem piechoty zmotoryzowanej, który taktycznie był wspierany przez artylerzystów, na czas działań nocnych, rejon stanowisk ogniowych został wzmocniony przez żołnierzy jednej z kompani 7. batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

Kulminacyjnym momentem zajęć były zadania ogniowe wykonywane amunicją bojową. Pododdział zrealizował sześć takich zadań, w tym dwa w nocy. Wszystkie wykonane na ocenę bardzo dobrą.

Ostatnim akcentem ćwiczenia było tradycyjne pasowanie na artylerzystów żołnierzy, którzy po raz pierwszy strzelali amunicja bojową. Zaszczytu wstąpienia do cechu puszkarskiego, oprócz żołnierzy dywizjonu, dostąpił również dowódca 7. batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich, podpułkownik Rafał Miernik, którego pododdział współpracował przez ostatnie dni z artylerzystami.

Jestem zadowolony z wyników wszystkich ćwiczących baterii. Funkcyjni bardzo dobrze wywiązywali się ze swoich obowiązków. Dlatego uważam, że przybyli ostatnio żołnierze w pełni zasłużyli na wstąpienie do zaszczytnego grona artylerzystów 3. dywizjonu artylerii rakietowej”– tymi słowami akt pasowania rozpoczął dowódca 3dar, podpułkownik Grzegorz Parol.

3.dywizjon-strzelanie

Źródło: DGRSZ

Tekst: kpt. Marcin Stajkowski
Zdjęcia: chor. Tomasz Rybarczyk