Lotnisko Warszawa/Modlin po raz trzeci otrzymało Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej

Dnia 27 lutego 2014 r., decyzją prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin po raz trzeci otrzymał Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej.

W uzasadnieniu decyzji czytamy, że „W zrealizowanym procesie certyfikacji zostało potwierdzone, że Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin spełnia warunki i wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) […] ustanawiającym wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej (UE) […] i został uznany za zdolnego do prowadzenia działalności w lotnictwie cywilnym w zakresie zapewniania służb żeglugi powietrznej, określonych w przedmiotowym certyfikacie.”

Jednocześnie prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zatwierdził specyfikacje operacyjne.

Lotnisko Warszawa/Modlin jest jedynym portem lotniczym w Polsce, które posiada własną służbę informacji powietrznej – AFIS ( Aerodrome Flight Information Service). Dane o godzinach pracy służby AFIS, są opublikowane w zbiorze informacji lotniczych AIP Polska.

Służba informacji powietrznej zajmuje się udzielaniem informacji i użytecznych wskazówek kapitanom statków powietrznych w swojej przestrzeni odpowiedzialności, dla bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotów, oraz pełni służbę alarmową.

modlin-hala

Źródło / Autor: Lotnisko Modlin

Zdjęcie: Lotnisko Modlin