Odprawa koordynacyjna w DG RSZ

Rozliczenie realizacji zadań w ubiegłym roku oraz omówienie priorytetów i zasadniczych przedsięwzięć zaplanowanych na najbliższe miesiące było głównym celem rocznej odprawy rozliczeniowo – koordynacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ).

Spotkanie odbyło się 25 i 26 lutego br. w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego (31BLT) w Poznaniu – Krzesinach oraz w Ośrodku Szkoleniowym Sił Powietrznych w Kiekrzu. Swoje wnioski z rozliczenia działalności w 2013 roku oraz omówienie zadań do wykonania przez następne 10 miesięcy, w zakresie swoich kompetencji, przedstawiali: Szef Inspektoratu Wsparcia SZ RP, Szef Sztabu DG RSZ, Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych oraz Inspektorzy Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych, Szkolenia i Rodzajów Wojsk.

Za najważniejsze wydarzenie w ubiegłym roku Dowódca Generalny RSZ gen. broni pil. Lech Majewski uznał przygotowywanie do wdrożenia nowego systemu kierowania i dowodzenia SZ RP oraz planową realizację zadań przez jednostki wojskowe poszczególnych Rodzajów Sił Zbrojnych. Ponadto, bardzo często w podsumowaniach uczestników, pojawiały się zadania związane z przygotowaniem i udziałem żołnierzy w operacjach poza granicami kraju, osiąganiem i utrzymywaniem wydzielonych wojsk jako Sił Odpowiedzi NATO, pozyskiwaniem nowego sprzętu i modernizacją techniczną, udziałem w międzynarodowych ćwiczeniach np. STEADFAST JAZZ – 13 czy inicjatywach sojuszniczych takich jak Zintegrowany System Obrony Powietrznej czy Stały Zespół Sil Przeciwminowych NATO. Podsumowano także udział jednostek wojskowych w akcjach przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, w których uczestniczyło pół tysiąca żołnierzy i ponad 100 jednostek sprzętu.

Omawiając szczegóły dotyczące przedsięwzięć zaplanowanych na bieżący rok zwracano uwagę przede wszystkim na nowe uwarunkowania w jakich znalazły się siły zbrojne w związku ze zmianą systemu kierowania i dowodzenia. „Naszym głównym zadaniem w 2014 roku będzie planowa i efektywna realizacja szkolenia w wymiarze połączonym, na wszystkich poziomach dowodzenia oraz osiąganie, utrzymanie i rozwój wymaganych zdolności operacyjnych Rodzajów Sił Zbrojnych i Rodzajów Wojsk w wymiarze narodowym i sojuszniczym, do prowadzenia działań w czasie kryzysu i wojny.”- podsumował generał Majewski.

Pierwszego dnia odprawy uczestnicy – dowódcy jednostek wojskowych bezpośrednio podległych Dowódcy Generalnemu RSZ – złożyli wizytę w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego gdzie stacjonują dwie eskadry samolotów wielozadaniowych F-16. Uczestnicy odprawy zapoznali się ze strukturą, przeznaczeniem i głównymi zadaniami 31BLT. W hangarach mogli bliżej przyjrzeć się wyposażeniu jednostki, a w szczególności z samolotom i ich podstawowemu uzbrojeniu. Lotnicy zaprezentowali i omówili możliwości taktyczne min. pocisków powietrze – powietrze AIM-9X Super Sidewinder i AIM-120 AMRAAM, powietrze – ziemia AGM-65 Meverick czy bomb GBU. Dowódcy ponadto poznali zasadniczą infrastrukturę szkoleniową bazy, z symulatorami samolotów F-16 włącznie.

„Możliwość bezpośredniego kontaktu z pilotami oraz obsługą samolotów i dokładne poznanie ich możliwości na pewno efektywniej pozwoli nam zaplanować ich skuteczne użycie podczas szkolenia, ćwiczeń czy w razie konieczności w czasie walki.”- przyznał dowódca 9 Pułku Rozpoznawczego płk Wiesław Marszałek. Jak zapowiedział Dowódca Generalny RSZ kolejne odprawy będą odbywały się w innych jednostkach Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej czy Wojsk Specjalnych.

grupowe-dgrsz

Źródło: DGRSZ
Autor: ppłk Szczepan Głuszczak
Zdjęcia: Piotr Łysakowski