Nowy dowódca w 1 Brygadzie Lotnictwa Wojsk Lądowych

1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych (1BLWLąd) z Inowrocławia ma nowego dowódcę. 25 lutego 2014 roku gen. bryg. Krzysztofa Mitręgę zastąpił na tym stanowisku gen. bryg. pil. Dariusz Wroński. zdjęcie – Nowy dowódca w 1 Brygadzie Lotnictwa Wojsk Lądowych
1BLWLąd to nie tylko lotnictwo śmigłowcowe, ale także kolebka bezpilotowych środków rozpoznawczych oraz wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa. Jak podkreślał Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pil. Lech Majewski jej wartość stanowią wszechstronnie wyszkoleni oraz doświadczeni żołnierze.

„Wiele razy udowadnialiście swoją wartość bojową i profesjonalizm, między innymi uczestnicząc w najtrudniejszych misjach polskiego wojska w Iraku i w Afganistanie. Ponadto jesteście gotowi do niesienia pomocy w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.”- powiedział generał Majewski. „Osiągnięcia te zasługują na szacunek i uznanie, gdyż są wynikiem rzetelnego przygotowania do służby i pracy wszystkich żołnierzy oraz pracowników wojska brygady.”- dodał Dowódca Generalny RSZ.

Brygada powstała w 2011 roku, a zadanie jej sformowania otrzymał wówczas bardzo doświadczony dowódca gen. bryg. Krzysztof Mitręga. W tym czasie udało mu się stworzyć odział, który ma swoje tradycje, historię i realizuje stawiane przed nim zadania na bardzo wysokim poziomie. „Dziękuję za to, że szkolenie w 1 Brygadzie Lotnictwa przebiegało w minionych latach bezpiecznie i efektywnie.”- zaznaczył gen. broni pil. Lech Majewski. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej generał Mitręga został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 12 Dywizji Zmechanizowanej.

Jego następcą został doświadczony pilot i doskonały specjalista w dziedzinie lotnictwa śmigłowcowego gen. bryg. pil. Dariusz Wroński. Od początku swojej służby związany z lotnictwem śmigłowcowym. Zaczynał w 49 Pułku Śmigłowców Bojowych, gdzie spędził najwięcej czasu. Sformował i został dowódcą pierwszej Samodzielnej Grupy Powietrzno-Szturmowej działającej w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku. Jest instruktorem – pilotem klasy mistrzowskiej z nalotem 2000 godzin na śmigłowcach Mi-2 i Mi-24. Testował także sojusznicze maszyny Super Cobra, Apache, Super Puma czy Gazelle.

„Znając Pańskie doświadczenie, umiejętności oraz predyspozycje jestem przekonany, że z powodzeniem i skutecznie wykona Pan postawione zadania.”- przyznał gen. Majewski. Do najważniejszych zaliczył przede wszystkim stworzenie warunków do wdrożenia nowoczesnej platformy śmigłowcowej oraz bezpieczne szkolenie najmłodszego personelu – zwłaszcza pilotów.

W uroczystości przekazania obowiązków w 1BLWLąd w Inowrocławiu wzięli również udział min.: szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP gen. broni Edward Gruszka oraz Inspektor Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Jan Śliwka.

zmiana-dowodcy

Źródło: DGRSZ
Autor: DGRSZ
Zdjęcie: chor. Mariusz Bolewicki