Nowy dowódca w 1 Brygadzie Lotnictwa Wojsk Lądowych