DGRSZ:Wieniec z szachownicą na grobie generała Sawicza