Polska zaprasza firmę Raytheon do udziału w drugiej rundzie dialogu technicznego dotyczącego programu „Wisła”

Ministerstwo Obrony Narodowej Polski ogłosiło rozpoczęcie drugiej fazy dialogu technicznego w sprawie programu „Wisła” – ogólnokrajowego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu. Raytheon jest jedną z pięciu firm, które zaproszono do dalszych rozmów.

Według informacji przekazanej przez MON, druga faza ma na celu zidentyfikowanie obszarów potencjalnej współpracy techniczno-przemysłowej, określenie możliwości transferu wiedzy, technologii i produkcji, a także ocenę praw własności intelektualnej w ramach każdej wybranej do drugiego etapu oferty.

„Raytheon z zadowoleniem przyjął zaproszenie do następnego etapu dialogu technicznego, podczas którego zamierza spełnić wszystkie wymagania polskiego rządu, przemysłu i wojska — powiedział Dan Crowley, prezes Raytheon Integrated Defense Systems. — Chcemy przyczynić się do tego, by Polska osiągnęła długoterminowe cele związane z tym ważnym programem, który ma kluczowe znaczenie dla jej bezpieczeństwa narodowego”.

Raytheon będzie współpracował z Polską nad planami dalszego rozwoju technologicznego systemu Patriot i określił już wiele obszarów, w których udział może mieć polski przemysł, takich jak integracja, systemy dowodzenia i kierowania, unowocześnianie systemu radarowego i technologii rakietowych. Raytheon niedawno podpisał z Polskim Holdingiem Obronnym sp. z o.o. (PHO) list intencyjny, aby zbadać możliwości wzajemnej współpracy i obopólnie korzystnych  przedsięwzięć biznesowych związanych z ambitnymi celami Polski, a także możliwości potencjalnego eksportu i współpracy na rynkach krajów trzecich. Ponadto Raytheon bada możliwości współpracy z kilkoma innymi polskimi przedsiębiorstwami sektora obronnego, a także ze znanymi na całym świecie instytucjami badawczymi.

Raytheon i PHO organizują Konferencję nt. Partnerstwa, która odbędzie się w dniach 18-19 marca 2014 r. w hotelu Hilton w Warszawie. Program Patriot firmy Raytheon cieszy się obecnie wsparciem ponad 2 800 dostawców z 20 krajów. Konferencja pozwoli firmie Raytheon spotkać się z przedstawicielami wielu polskich przedsiębiorstw i ocenić możliwości współpracy w takich obszarach, jak projektowanie, opracowywanie zaawansowanego oprogramowania/algorytmów, łączność, montaż końcowy, produkcja podzespołów, testowanie, serwisowanie i wsparcie techniczne systemów radarowych, rakietowych oraz dowodzenia i kierowania.

„Dzięki współpracy z firmą Raytheon polski przemysł dołączy do rozbudowanego, globalnego łańcucha dostaw opartego na długoterminowych umowach, który zapewnia niezrównane możliwości eksportu do rosnącego grona krajów partnerskich systemu Patriot, liczącego obecnie 12 państw, a także do udział w zakrojonej na szeroką skalę, międzynarodowej działalności firmy — powiedział Mike Shaughnessy, wiceprezes ds. łańcucha dostaw, Raytheon Integrated Defense Systems. — Raytheon zaoferuje polskiemu przemysłowi obronnemu znaczące i wieloletnie korzyści, takie jak podział zadań, koprodukcja, wspólne opracowywanie i transfer technologii. Zamierzamy też rozszerzyć współpracę z polskimi przedsiębiorstwami w projektowaniu i inżynierii zmierzających do dalszego unowocześniania technologii, w szczególności dotyczącego systemu Patriot.

patriot

Źródło / Autor: Raytheon

Zdjęcie: