Przekazanie dowodzenia w 3 Skrzydle Lotnictwa Transportowego

„W 3 Skrzydle i podporządkowanych jednostkach kształtowana jest nowa jakość polskiego lotnictwa transportowego – to tu szkolą się piloci, instruktorzy, ale i dowódcy, którzy będą decydować o przyszłości naszego lotnictwa”- podkreślił gen. broni pil. Lech Majewski, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ) podczas ceremonii przekazania dowodzenia w 3 Skrzydle Lotnictwa Transportowego (3BLTr), która odbyła się 5 lutego br. w Powidzu.

Dotychczas obowiązki dowódcy 3SLTr pełnił płk pil. Sławomir Żakowski, który został wyznaczony na zastępcę dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego. „To dzięki Pana zaangażowaniu pod względem wyszkolenia, organizacji, dowodzenia i wyposażenia jednostka jest przygotowana do wykonywania zadań w każdych warunkach. Tak w czasie pokoju, jak i w przypadku konfliktu zbrojnego.”- chwalił Dowódca Generalny RSZ.

Potwierdzeniem tych słów niech będzie zakres zadań jakie wykonują żołnierze 3 Skrzydła na co dzień. Realizują szeroki zakres zadań transportu powietrznego personelu, sprzętu i ładunków na rzecz wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz instytucji państwowych. Wykonują niezwykle potrzebne zadania w ramach służby ratownictwa lotniczego, prowadzą misje ewakuacji medycznej MEDEVAC oraz przewożą organy do transplantacji w ramach „Akcji Serce”, a także zabezpieczają przewóz najważniejszych osób w państwie. Ponadto wykonują odpowiedzialne loty w niebezpiecznych strefach ogarniętych konfliktami zbrojnymi i wojnami, dostarczając zaopatrzenie i wsparcie.

Generał Majewski podkreślał, że żołnierze wykonują swoje zadania nie tylko skutecznie, ale przede wszystkim zachowując standardy bezpieczeństwa. Tylko w 2013 roku załogi statków powietrznych wylatały przeszło 17 tysięcy godzin wykonując przy tym niemal 102% planu. „Wasze osiągnięcia zasługują na uznanie i są wynikiem rzetelnego przygotowania do służby i pracy wszystkich żołnierzy i pracowników wojska.”- podsumował Dowódca Generalny RSZ.

Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej dowodzenie Skrzydłem przejął płk pil. Mirosław Jemielniak. Nowy dowódca pełnił wcześniej bardzo ważną funkcję Szefa Oddziału Bezpieczeństwa Lotów w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. „Jestem przekonany, że również będzie energicznym, konsekwentnym i skutecznym dowódcą w kraju i zagranicą.”- powiedział generał Majewski.

Pułkownik Jemielniak posiada klasę mistrzowską pilota wojskowego z zielonym wieńcem i jest pilotem doświadczalnym pierwszej klasy z nalotem 3400 godzin. Mówiąc o wyzwaniach jakie stoją przed nowym dowódcą i 3 Skrzydłem Dowódca Generalny RSZ wspomniał min. o intensywnym szkoleniu młodych pilotów, zabezpieczeniu misji polskich kontyngentów wojskowych, certyfikacji Zadaniowego Lotniczego Zespołu Bojowego, wykonywanie lotów HEAD czy zakończenie modernizacji infrastruktury w podległych jednostkach.

Podczas ceremonii w Powidzu, zgodnie z obowiązującym ceremoniałem, zdający i obejmujący obowiązki dowódcy przekazali sobie sztandar wojskowy oraz złożyli meldunki swojemu bezpośredniemu przełożonemu. Na koniec podpisali protokoły, a uroczystość zakończyła się defiladą. W zbiórce wzięła udział Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Kompanią Honorową 33 Bazy Lotnictwa Transportowego.

przekazanie-3.sltr

Źródło: DGRSZ
Zdjęcie: DGRSZ
Autor:DGRSZ