33. BLTr: Pożegnanie żołnierzy misji afrykańskiej

Mimo ostrego mrozu gorące emocje towarzyszyły pożegnaniu żołnierzy i lotników, tworzących polski kontyngent do wsparcia misji wojsk francuskich, udzielających pomocy Misji Międzynarodowego Wsparcia Sił Afrykańskich w Republice Środkowoafrykańskiej. Nowy polski kontyngent stworzony został w większości z żołnierzy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

W uroczystej pożegnalnej zbiórce wzięli udział podsekretarz stanu w MON Maciej Jankowski, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni pilot Lech Majewski oraz zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał brygady Grzegorz Duda. Żołnierzy żegnał Dowódca macierzystej jednostki – 33 Bazy Lotnictwa Transportowego płk dypl. pil. Mirosław ŁUSIARCZYK oraz Dowódca 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego płk dypl. pil. Sławomir ŻAKOWSKI.
Najbliższe sercu powidzkich lotników były w tym dniu żegnające żony, dzieci oraz rodzice, którzy przybyli na płytę warszawskiego lotniska, by jeszcze choć przez chwilę porozmawiać z wylatującymi na kilka miesięcy żołnierzami
Pogarszająca się sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej spowodowała, że w grudniu 2013 r., Rada Bezpieczeństwa ONZ autoryzowała rezolucję nr 2127, według której połączone siły Unii Afrykańskiej, Francji oraz innych państw europejskich pod auspicjami Unii Afrykańskiej, wydzieliła komponent mający za zadanie przywrócenie porządku w tym regionie.
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z 27 stycznia 2014 roku, na wniosek Rady Ministrów, postanowił skierować nowy polski kontyngent wojskowy do wsparcia misji wojsk francuskich, udzielających pomocy Misji Międzynarodowego Wsparcia Sił Afrykańskich w Republice Środkowoafrykańskiej, działającej na rzecz ochrony ludności, przywrócenia porządku publicznego, stabilizacji kraju, wsparcia procesu rozbrojenia ugrupowań zbrojnych;
. Polski kontyngent wojskowy do wzmocnienia sił Republiki Francuskiej w Republice Środkowoafrykańskiej będzie podlegał operacyjnie dowódcy operacyjnemu sił francuskich prowadzącemu misję w Republice Środkowoafrykańskiej, zaś pod względem kierowania narodowego ministrowi obrony narodowej, za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Zadaniem będzie zabezpieczenie transportu powietrznego wyposażenia oraz personelu na potrzeby wsparcia kontyngentu francuskiego.
W terminie od lutego do kwietnia 2014 roku zadanie będzie realizowane jednym samolotem C-130E HERCULES i wydzielonymi siłami z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.
Kontyngent będzie liczył do 50 żołnierzy i pracowników wojska, wywodzących się głównie z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Postanowienie prezydenckie o jego użyciu obowiązuje do 30 kwietnia 2014 roku. 1 lutego kontyngent osiągnie gotowość do działania z bazy lotniczej francuskich Sił Powietrznych, znajdującej się 105 kilometrów na południowy zachód od Paryża.
Wybór padł na tę jednostkę, gdyż stacjonują w niej transportowce C-160 Transall i C-130H Hercules, co ułatwi współdziałanie i obsługę samolotów. Dystans między Bazą Orleans a Bangui (stolica Republiki Środkowoafrykańskiej) wynosi 5100 km.
Do misji wytypowany został samolot C-130E Hercules o numerze 1502, dysponujący odpowiednim resursem technicznym. W 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu w gotowości do zastąpienia tej maszyny będzie utrzymywany inny Hercules.
Polska otrzymała w ramach pomocy amerykańskiej – programu FMF – 6 samolotów C-130E Hercules. Pięć jest eksploatowanych w powietrzu, szósty służy jako naziemna pomoc szkoleniowa.

wylot-afryka

Źródło: 33. BLTr

Zdjęcie: 33. BLTr

Autor: mjr Grzegorz Schmidt