Dotacja z MRPO na inwestycje krakowskiego lotniska

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa oraz Zarząd Kraków Airport podpisali dzisiaj umowę na dofinansowanie budowy wewnętrznego układu komunikacyjnego krakowskiego portu lotniczego. Dotacja wyniesie 20,72 mln złotych.
Projekt Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. pn.: „Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego portu lotniczego w Krakowie” realizowany będzie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, jako jedna z inwestycji strategicznych dla Małopolski.
Przedmiotem projektu jest realizacja trzech zadań inwestycyjnych: budowa i przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego, budowa pieszej kładki komunikacyjnej łączącej terminal pasażerski z garażem wielopoziomowym i przystankiem kolejki oraz budowa przystanku kolejowego.
– Cieszę się, że w tym dużym procesie inwestycyjnym, realizowanym przez krakowski port lotniczy również województwo może uczestniczy w postaci dotacji z funduszy europejskich – powiedział Marszałek Marek Sowa.
– Realizacja tego projektu zapewni szybką i sprawną komunikacji w obrębie portu i na drogach dojazdowych do lotniska. Nowy wewnętrzny układ komunikacyjny będzie dostosowany do obsługi rosnącej liczby pasażerów i zapewni integrację różnych środków transportu – drogowego i kolejowego – podkreśla Jan Pamuła, Prezes Kraków Airport.
Całkowita wartość projektu wynosi 44,32 mln złotych, zaś dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 20,72 mln złotych. Jest to dziewiąty projekt Kraków Airport dofinansowany z funduszy unijnych.
Prace przy przebudowie wewnętrznego układu komunikacyjnego rozpoczęły się jesienią. Do tej pory wykonano już większą część przekładek instalacji podziemnych, część podbudowy oraz na niektórych odcinkach położono warstwy nawierzchni. W związku z pracami nastąpiły zmiany w organizacji ruchu wokół terminalu i garażu wielopoziomowego. Ruch w stronę terminalu oraz wyjazd z garażu odbywają się drogami tymczasowymi.
Za kilka tygodni, o ile pozwolą warunki pogodowe, rozpoczną się prace przy budowie kładki łączącej terminal pasażerski z garażem wielopoziomowym i przystankiem kolejki. Wiosną zostanie ogłoszony przetarg na głównego wykonawcę przystanku kolejowego. Cały projekt ma zostać zakończony na początku 2015 r. W 2015 r. gotowe będą także inne inwestycje realizowane w ramach wielkiego projektu rozbudowy lotniska – terminal, powiększona płyta postojowa, zmodernizowane drogi kołowania.

krakow-rozbudowa

Źródło / Autor: Lotnisko Kraków

Zdjęcie: Lotnisko Kraków