Modlin przypomina: Nowe przepisy dot. przewożenia płynów

Od piątku 31 stycznia 2014 r., MOŻNA przewozić w bagażu kabinowym, w ilości powyżej 100 ml: płyny, aerozole i żele przeznaczone do użycia w trakcie podróży do celów leczniczych lub ze względu na specjalne wymogi w zakresie diety, z uwzględnieniem żywności dla niemowląt, oraz płyny, aerozole i żele zakupione w porcie lotniczym lub na pokładzie statku powietrznego i zamknięte w torby zabezpieczone (STEBs), w których w widoczny sposób umieszczono odpowiedni dowód potwierdzający ich zakup.
UWAGA! Nadal NIE MOŻNA przewozić: napojów (woda, soki itp.), alkoholi i kosmetyków (mleczka do pielęgnacji, balsamy do ciała, perfumy, lakiery do włosów itp.), w pojemnikach większych niż 100 ml. Wymienione płyny wciąż będą podlegać dotychczasowej tradycyjnej kontroli bezpieczeństwa i muszą być ograniczone do 100 ml/pojemnik. Ilość tych pojemników nie jest jednak dowolna. Pojemniki te muszą znajdować się w jednej zamykanej, przezroczystej torebce plastikowej o pojemności nieprzekraczającej 1 litra, przy czym zawartość plastikowej torebki swobodnie się w niej mieści, a torebka jest dokładnie zamknięta.
NA LOTNISKU
Pasażerom, przewożącym płyny, aerozole i żele w ilości powyżej 100 ml, na Lotnisku Warszawa/Modlin dedykowane będą dwa środkowe, spośród czterech przejść kontroli bezpieczeństwa, wyposażone w niezbędne urządzenia do kontroli LAGs oraz w torebki zabezpieczające STEBs.
Torebki będą bezpłatne i będą w dwóch rozmiarach: mniejsze 27×41 cm i większe 39×55 cm
Jak się przygotować do kontroli bezpieczeństwa?
Przed kontrolą bezpieczeństwa wszystkie płyny, aerozole i żele należy wyjąć z bagażu kabinowego i poddać kontroli bezpieczeństwa oddzielnie od pozostałego bagażu kabinowego, w tym oddzielnie od płynów w pojemnikach do 100 ml (tych, które do tej pory można było przewozić w tej ilości).
Pasażerowie podróżujący z przesiadką.
Pasażerowie, którzy zaplanowali podróż lotniczą na terenie UE z przesiadką, będą mogli przewieźć płyny, aerozole i żele w specjalnych torebkach STEBs, bez konieczności poddawania ich ponownej kontroli bezpieczeństwa w porcie przesiadkowym. Jednak pod warunkiem, że od momentu zapakowania ich w pierwszym porcie, nie minęło więcej niż trzy godziny oraz jeśli torby te nie zostały w żaden sposób naruszone. W przypadku przekroczenia tego czasu, płyny, aerozole i żele, przed następnym lotem, będą musiały ponownie zostać poddane kontroli bezpieczeństwa.

Jest to nowe Rozporządzenie wykonawcze Komisji UE nr 246/2013 z dnia 19 marca 2013 r., zmieniające rozporządzenie UE nr 185/2010 w odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa płynów, aerozoli i żeli w portach lotniczych Unii Europejskiej.

Źródło / Autor: Lotnisko Modlin