8. Szczeciński Batalion Radiotechniczny: Początek roku szkoleniowego

Wykładem pod tytułem: „Współczesna radiolokacja – możliwości. Nowy system dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP”, dowódca Jednostki – ppłk Krzysztof Lis, rozpoczął kolejny rok szkoleniowy w 8 Szczycieńskim Batalionie Radiotechnicznym. Biorący udział w zajęciach zostali zapoznani z perspektywami rozwoju WRt, i zadaniami stojącymi w tym kontekście przed batalionem w 2014 roku. W dalszej części wykładu inauguracyjnego, Dowódca szczegółowo omówił zasady funkcjonowania i zależności pomiędzy pionami funkcjonalnymi w nowopowstałym Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych RP. Dalszą cześć zajęć poprowadzili: Zastępca Dowódcy – Szef Sztabu mjr Romuald Żotkiewicz oraz Szef Szkolenia – kpt. Przemysław Rydel.

Poczatek-roku-szkoleniowego

Źródło: 8. Szczeciński Batalion Radiotechniczny
Autor: A. Wdowski
Zdjęcie: A. Wdowski