8. BLTr: Rozpoczęcie roku szkoleniowego

W 8. Bazie Lotnictwa Transportowego rozpoczął się nowy rok szkoleniowy. W dniu 8 stycznia 2014r. w sali kinowej Klubu Wojskowego odbył się blok zajęć, w którym uczestniczyli żołnierze i pracownicy wojska.

Na początku zastępca dowódca bazy płk mgr inż. Mieczysław Wróbel przywitał wszystkich obecnych oraz podsumował ubiegły rok i zapoznał z głównymi kierunkami działania w roku 2014.
Blok szkoleniowy składał się z zajęć informujących o zmianach w Instrukcji Organizacji Lotów i Regulaminie Lotów oraz dokumentach normujących tryb i tok funkcjonowania 8. Bazy Lotnictwa Transportowego. Ze zmianami zapoznali stan osobowy bazy kolejno ppłk Krzysztof Dzido, kpt. Michał Zychowicz, mjr Wojciech Grzesiak i kpt. Leszek Wróblewski.
Całość zajęć podsumował zastępca dowódcy życząc żołnierzom i pracownikom wszelkiej pomyślności oraz wytężonej pracy i sukcesów w nowym roku.

szkolenie-8.bltr

Źródło: 8. BLTr
Autor: kpt. Maciej Nojek
Zdjęcie: kpt. Maciej Nojek