Ostatnia zbiórka Dowództwa Sił Powietrznych

Na uroczystej zbiórce z okazji rozformowania Dowództwa Sił Powietrznych generał broni pilot Lech Majewski pożegnał się 30 grudnia z repliką sztandaru Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, wręczył pracownikom i żołnierzom medale oraz odznaki honorowe.
Ponadto generał podziękował personelowi dowództwa oraz dowódcom podległych jednostek za ponad trzy i pół roku współpracy, za zmianę systemu szkolenia, za skuteczne i przede wszystkim bezpieczne wykonywanie powierzonych zadań, za udowodnienie, że w Siłach Powietrznych służą dobrzy piloci, nawigatorzy, technicy, dowódcy i żołnierze innych specjalności.

Zbiórkę uświetniły Kompania Reprezentacyjna SP z Dęblina i Orkiestra Reprezentacyjna SP z Poznania. Na ostatni apel przybyli także byli dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, szefowie Wojsk Lotniczych oraz weterani lotnictwa, którym generał Majewski podziękował za wsparcie i przekazywanie doświadczeń.

Po apelu w sali tradycji, w obecności pocztów sztandarowych i kierowniczej kadry DSP oraz byłych dowódców lotnictwa odbyło się podpisanie protokołów o przekazaniu obowiązków dowódców 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego i Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwa Komponentu Powietrznego. Od 1 stycznia pułkownik pilot Dariusz Malinowski będzie dowodził 2. SLT, generał brygady pilot Włodzimierz Usarek będzie dowódcą COP-DKP, a generał dywizji pilot Jan Śliwka zostanie Inspektorem Sił Powietrznych.

W sali konferencyjnej im. Twórców Marsza Lotników pracownicy i żołnierze DSP obejrzeli spektakl słowno-filmowo-muzyczny prezentujący 95 lat historii polskiego lotnictwa wojskowego. Wszyscy zebrani odśpiewali na stojąco wraz z Jaromirem Trafankowskim „Marsz Lotników”. Generał broni w stanie poczynku pilot Jerzy Gotowała podziękował dowódcy Sił Powietrznych generałowi Majewskiemu za przywrócenie chwały polskiemu lotnictwu wojskowemu, do czego nasz dowódca doprowadził „zbierając nowości w lotnictwie światowym, szanując tradycje polskich skrzydeł, zmieniając system szkolenia, stawiając tamę nonszalancji i wzmacniając dyscyplinę”. Generał Gotowała pogratulował generałowi Majewskiemu nominacji na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, akcentując fakt, że po razpierwszy głównodowodzącym Wojskiem Polskim zostanie generał w stalowym mundurze. Generał Gotowała powinszował także generałowi Śliwce wyboru na inspektora Sił Powietrznych.
Uroczystości zakończyło złożenie przez dowódców i byłych dowódców lotnictwa wieńca – biało-czerwonej szachownicy – pod obeliskiem w DSP upamiętniającym generała broni pilota Andrzeja Błasika i osoby, które zginęły 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

Z dniem 1 stycznia 2014 roku obowiązki rozformowanych Dowództwa Sił Powietrznych i dowództw pozostałych rodzajów sił zbrojnych przejmie Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Będzie ono miało siedzibę w kompleksie zajmowanym dotąd przez DSP.

osttania-zbiorka

Źródło: sp.mil.pl
Autor: płk Artur Goławski
Zdjęcie: Mirosław C. Wójtowicz