Pokazy fajerwerków i chińskich lampionów w okolicy portów lotniczych

Przypominamy, że pokazy fajerwerków, puszczanie chińskich lampionów itp. w pobliżu lotniska, bez wcześniejszego powiadomienia i uzyskania zezwolenia od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Zarządzającego Bezpieczeństwem portu lotniczego – są zabronione. Tego typu działania mogą stanowić zagrożenie dla statków powietrznych.

Utrudnianie pracy kontrolerom ruchu lotniczego, zagrożenie dla bezpiecznego wykonywania startów i lądowań, jak również zagrożenie pożarowe, stanowią: fajerwerki, sztuczne ognie, lampiony chińskie, baloniki z diodami LED, balony wypełnione helem, lasery.

Dlatego zwracamy się do wszystkich organizatorów oraz uczestników hucznych imprez, z apelem o konieczności wcześniejszego zawiadamiania o tego typu planowanych działaniach.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego, zgodnie z treścią Załącznika 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, (Rozdział 2 pkt. 2.18) działania mogące zagrozić bezpieczeństwu cywilnych statków powietrznych czy to nad terytorium danego Państwa, czy też nad pełnym morzem, podlegają koordynowaniu z właściwymi władzami służby ruchu lotniczego. Zgodnie z § 2 ww. Rozporządzenia kompetencje i obowiązki „władzy służb ruchu lotniczego” wykonuje instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego wyznaczona na podstawie odrębnych przepisów. Koordynację należy zakończyć w takim terminie, aby można było na czas rozpowszechnić informację o tej działalności, zgodnie z postanowieniami Załącznika 15 ICAO.

Gdzie należy zgłaszać taką działalność?

Zgodnie z przepisami, należy wypełnić odpowiedni formularz zawiadamiający i przesłać go do siedziby Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Formularze zgłoszeniowe: http://www.pata.pl/index.php?lang=_pl&opis=OPS/ops_formularze

Tel: 022 574 57 21

Fax: 022 574 57 69

Adres do wysyłki:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Ośrodek Planowania Strategicznego

ul. Wieżowa 8

02-147 Warszawa

Zasady zgłaszania omawianej działalności, opisane są na stronie PAŻP: http://www.pata.pl/index.php?lang=_pl&opis=OPS/ops_info

Bratislava_New_Year_Fireworks

Źródło / Autor: Lotnisko Modlin

Zdjęcie: Wikipedia