Lotnicza wigilia

Ekumeniczną i w różnych kolorach mundurów była ostatnia już lotnicza wigilia w Dowództwie Sił Powietrznych. Na zaproszenie dowódcy, generała broni pilota Lecha Majewskiego na uroczystość do DSP przybyli 20 grudnia między innymi:
poseł Jadwiga Zakrzewska – wiceprzewodnicząca Komisji Obrony Narodowej, Zbigniew Włosowicz – wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Janusz Onyszkiewicz – radca ministra obrony, Piotr Lis – dyrektor generalny w MON, gen. dyw. Anatol Wojtan – I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, gen. dyw. Andrzej Malinowski – zastępca dowódcy Wojsk Lądowych, gen. bryg. Wiesław Grudziński – dowódca Garnizonu Warszawa, gen. dyw. Mirosław Różański – szef Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego RSZ, szefowie Agencji Wywiadu i Służby Wywiadu Wojskowego – generałowie brygady Maciej Hunia i Radosław Kujawa, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej – generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz; I zastępca komendanta głównego Policji – nadinspektor Krzysztof Gajewski oraz liczni przedstawiciele wojskowego korpusu dyplomatycznego, akredytowani w Warszawie.

Zaszczycili nas obecnością ordynariusze trzech głównych wyzwań – biskup Józef Guzdek, biskup Jerzy Pańkowski i biskup Mirosław Wola, którzy wygłosili przemówienia i pobłogosławili opłatki, rozdawane przez żołnierzy. Przy wigilijnym stole z czynnymi lotnikami spotkali się kombatanci, weterani, działacze stowarzyszeń seniorów lotnictwa i emerytowani dowódcy, w tym generałowie Jerzy Gotowała, Andrzej Dulęba, Sławomir Dygnatowski, Franciszek Macioła, Roman Harmoza, Mirosław Hermaszewski i Stefan Rutkowski. Na spotkanie przybyły też wdowy po pilotach, którzy zginęli w ostatnich latach. Mieliśmy wyjątkową okazję łamać się opłatkiem w wielkiej lotniczej rodzinie – złożonej nie tylko z lotników.

Generał Majewski przypomniał, jak ważnym dniem w polskiej obyczajowości jest Wigilia i podkreślił, że zwyczaje świąteczne stały się częścią wojskowej tradycji, która przetrwała okres powojenny i odżyła ze szczególną siłą po 1989 roku. Korzystając z okazji nasz dowódca podziękował wszystkim lotnikom oraz pracownikom DSP za mijający rok i złożył życzenia świąteczne oraz noworoczne. W imieniu ministra obrony gratulacje i życzenia złożył lotnikom gen. dyw. Bogusław Pacek, radca MON. Uroczystość uświetnili śpiewający kolędy soliści z Reprezentacyjnego Zespół Artystycznego WP, występujący w staropolskich strojach.

wigilia-sp

Źródło: sp.mil.pl
Autor: ppłk Artur Goławski
Zdjęcie: Mirosław C. Wójtowicz