Wycieczka z Czarnkowa

W ramach promocji Sił Zbrojnych RP, 10 grudnia br. w 21. Centralnym Poligonie Lotniczym w Nadarzycach przebywała wycieczka uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Czarnkowa, zorganizowana przy współudziale Wojskowej Komendy Uzupełnień w Pile. Młodzież zwiedziła Stanowisko Kierowania Poligonem, gdzie zapoznała się z przeznaczeniem urządzeń oraz charakterem pracy osób wykonujących tam zadania służbowe. Kolejnym elementem wycieczki było uczestnictwo w akcji gaszenia płonącego śmigłowca zorganizowanej przez Wojskową Straż Pożarną. Zwiedzający mieli też możliwość zapoznania się z wyposażeniem samochodu strażackiego i niezbędnym ubiorem podczas akcji strażackich.
Uczniom z Zespołu Szkół zaprezentowany został także najnowszy pojazd saperski – TOPOLA –S wyposażony m.in. w specjalistyczny pojemnik przeciwwybuchowy, kombinezon przeciwwybuchowy oraz sprzęt niezbędny do podejmowania niebezpiecznych przedmiotów. Dla młodzieży zorganizowana została również prezentacja nt. zasad postępowania w przypadku odnalezienia niewypału czy niewybuchu. Na zakończenie uczestnicy wycieczki zwiedzili Salę Tradycji Poligonu i zapoznali się z jego historią.

gaszenie-wycieczka

Źródło:http://21cpl.sp.mil.pl/

Autor:http://21cpl.sp.mil.pl/

Zdjęcie:http://21cpl.sp.mil.pl/