3. BRT: Wizyta przedstawicieli Słowacji

Dowódca 3. Sandomierskiego batalionu radiotechnicznego gościł przedstawicieli Sił Zbrojnych Republiki Słowacji. Goście zapoznali się ze strukturą batalionu jego zadaniami i uzbrojeniem.
Celem ich wizyty było zapoznanie się z możliwościami technicznymi, parametrami i charakterystyką radaru NUR-15M
i warunkami jego adaptacji dla potrzeb SZ Słowacji.
Na zakończenie ppłk Jacek KULIGA wręczył pamiątkowy ryngraf 3. Sandomierskiego batalionu radiotechnicznego i pamiątkowe wydawnictwa o zabytkach Ziemi Sandomierskiej.

wizyta-batalion

Źródło: 3. BRT

Autor:Marcin ŁEBEK

Zdjęcie: 3. BRT