Katowice: Umowa z Euroterminalem Sławków

Trwają prace nad stworzeniem zintegrowanego systemu transportowego w województwie śląskim, obejmującego transport drogowy, kolejowy, lotniczy i wodami śródlądowymi.
Jednym z etapów jego powstawania jest zawarcie umowy o współpracy między Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym SA – spółką zarządzającą Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, a Euroterminalem Sławków.
Połączenie przewozu towarów drogą lotniczą i kolejową z terminala oferującego unikatowy w Europie jednoczesny dostęp do europejskich standardowych torów i szerokotorowych, stwarza możliwości efektywniejszej spedycji ładunków z całym światem.
Jak zaznaczono w preambule do porozumienia, strony dążyć będą do poszukiwania rozwiązań przyczyniających się do rozwoju, zwiększenia konkurencyjności i dostępności transportu kolejowego oraz transportu lotniczego, co ma zapewnić rozwój transportu intermodalnego.
GTL SA i Euroterminal Sławków, będą wspólnie realizowały działania promocyjno-marketingowe. Dla osiągnięcia tego celu zadeklarowały, między innymi, wolę wspólnego promowania swoich produktów w czasie branżowych wydarzeń w kraju i za granicą.

umowa-katowice-slawkow

Źródło / Autor: Lotnisko Katowice

Zdjęcie: Lotnisko Katowice