Nowy sprzęt dla Patrolu Rozminowania

Kilka dni temu nasz Patrol Rozminowania stał się szczęśliwym posiadaczem najnowszego pojazdu saperskiego TOPOLA – S. Jest to przebudowany samochód IVECO, wyposażony między innymi w specjalistyczny pojemnik przeciwwybuchowy, kombinezon przeciwwybuchowy oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia prac związanych z podejmowaniem przedmiotów niebezpiecznych.
TOPOLA – S może przewieźć sześcioosobowy patrol rozminowania. Wyjątkowo trudnego zadania zaprojektowania pojazdu, który jednocześnie spełniałby wymagania z zakresu bezpieczeństwa, ergonomii i ekonomii użytkowania podjęła się firma AMZ Kutno.
„Samochód ten to skok w technologiczną przyszłość; komfort pracy żołnierzy oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Dzięki TOPOLI – S zadania realizowane będą na najwyższym poziomie” mówi dowódca patrolu chor. Piotr PIERZYŃSKI i dodaje – „cieszę się, że moja służba w patrolu rozminowania przebiega w czasie tak dynamicznego rozwoju technicznego”.
Przypomnieć należy, że do zabezpieczenia zadań oczyszczania terenu kraju z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych Siły Zbrojne RP utrzymują w swoich strukturach 39 etatowych patroli rozminowania oraz 2 grupy nurków-minerów (GNM), w tym: w Wojskach Lądowych – 26 patroli rozminowania, w Inspektoracie Wsparcia SZ – 9 patroli, w Marynarce Wojennej RP – 2 patrole oraz 2 GNM, a w Siłach Powietrznych – 2 patrole. Saperzy interweniują rocznie średnio około 7-8 tys. razy, podejmując 300-400 tysięcy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Rocznie przejeżdżają ok. 2 miliony kilometrów.

patroliveco2

Źródło: http://21cpl.sp.mil.pl/

Autor: http://21cpl.sp.mil.pl/

Zdjęcie: http://21cpl.sp.mil.pl/