Zakończenie ćwiczenia COBRA-13

W piątek, w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu z udziałem przedstawicieli sił specjalnych Finlandii oraz Zadaniowego Lotniczego Zespołu Bojowego zakończono ćwiczenie Cobra 13, którego celem było potwierdzenie zdolności dowództwa komponentu do planowania i kierowania operacjami specjalnymi w ramach sojuszniczej misji stabilizacyjnej zgodnie ze standardami NATO.

W uroczystości przeprowadzonej w 33. BLTr obok reprezentanta Dowództwa Wojsk Specjalnych, którym był Dowódca 33. BLTr płk dypl. pil. Mirosław Łusiarczyk wzięli udział członkowie zespołu certyfikującego z Centrum Planowania Dowództwa Operacyjnego SZ na czele z płk Krzysztofem Wyderkiewiczem, a także przedstawiciele z Dowództwa Sił Powietrznych, którzy wchodzili w skład zespołu.
COBRA-13 aut. kpt. Włodzimierz Baran 03 COBRA-13 aut. kpt. Włodzimierz Baran 13
W czasie uroczystości płk dypl. pil. Mirosław Łusiarczyk podziękował ćwiczącym za duże zaangażowanie i wyraził przekonanie, że mimo iż ostateczna decyzja odnośnie certyfikacji wydana zostanie w grudniu, żołnierze dobrze wykonali powierzone im zadania. Następnie wręczył przedstawicielom ćwiczących zespołów pamiątkowe certyfikaty za udział w ćwiczeniu Cobra 13. Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych oraz młodzież z szkolnej grupy rekonstrukcji historycznej z II Liceum im K.K. Baczyńskiego w Koninie, która w historycznych mundurach polskich formacji wojskowych wzbudzała wspomnienia pięknych tradycji oręża polskiego.

Ćwiczenie Cobra 13 rozpoczęło się 4 listopada br. Uczestniczyli w nim żołnierze wojsk specjalnych z 16 państw NATO i Unii Europejskiej (Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Norwegia, Polska, Słowacja, USA, Węgry i Wielka Brytania oraz w charakterze obserwatorów wojskowi z Rumunii, Szwecji i Turcji). Ćwiczenie wspierało także około dwudziestu instytucji oraz dowództw sojuszniczych i narodowych.

COBRA-13

Źródło: 33bltr.sp.mil.pl
Autor: mjr G. Schmidt
Zdjęcie: kpt. W. Baran