Wmurowanie aktu erekcyjnego na budowie wieży kontroli ruchu lotniczego PAŻP