Jubileusz 80-lecia gen. bryg. prof. dr hab. inż. Jerzego Lewitowicza

W dniu 18 listopada 2013 roku w Sali Tradycji Dowództwa Sił Powietrznych w Warszawie odbyła się podniosła uroczystość jubileuszu 80-lecia gen. bryg. (r.) dr hab. inż. Jerzego Lewitowicza. W uroczystości uczestniczyła rodzina Generała, kierownicza kadra Dowództwa Sił Powietrznych, członkowie Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, członkowie Klubu Generałów WP, pracownicy ITWL-u [Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych – przyp. red.], koledzy, przyjaciele, doktoranci, habilitanci oraz poczet sztandarowy z 41. BLSz [Bazy Lotnictwa Szkolnego – przyp. red.] z Dęblina i sygnaliści z Orkiestry Wojskowej SP z Dęblina. Gratulacje i najlepsze życzenia Jubilatowi oraz jego małżonce Annie złożyli dowódca Sił Powietrznych, gen. broni pil. Lech Majewski, były dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, gen. broni pil. prof. dr hab. Jerzy Gotowała, prezes Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i prezes Klubu Generałów WP, gen. bryg. pil. Roman Harmoza oraz dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, płk dr hab. inż. Ryszard Szczepanik. Gen. broni pil. Lech Majewski w laudacji na cześć niestrudzonego badacza, wynalazcy, nauczyciela i oficera przypomniał przebieg kariery Pana Generała, absolwenta Wojskowej Akademii Technicznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, byłego komendanta ITWL, współkonstruktora takich maszyn jak TS-11 Iskra, PZL-130 Orlik, „Grot”, „Skorpion” oraz uczestnika modernizacji wszystkich typów Lim-ów i bombowca Ił-28.

Szczególnie cenny był wkład Pana Generała w badania nad eksploatacją statków powietrznych oraz bezpieczeństwem lotów, w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym. Dzięki tym badaniom udało się uniknąć wielu zdarzeń lotniczych, Pan Generał jest regularnym uczestnikiem konferencji bezpieczeństwa lotów, sympozjów, seminariów oraz innych przedsięwzięć organizowanych przez Siły Powietrzne. W młodości wyszkolił się na pilota dwupłatowca CSS-13, dlatego wie, co czuje pilot. Gratulacje i najlepsze życzenia złożyli Jubilatowi oraz jego małżonce Annie także wszyscy uczestnicy uroczystości. Generał Lewitowicz serdecznie i z humorem podziękował gościom – jak sam powiedział – jego pierwszych osiemdziesiątych urodzin. Uroczystość zakończyło rodzinne zdjęcie Generała-Profesora, Jego rodziny i licznych lotniczych kolegów oraz przyjaciół. Natomiast 22 listopada 2013 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych odbyło się jubileuszowe seminarium naukowe, które prowadził gen. dyw. pil. dr Mieczysław Walentynowicz. Seminarium rozpoczął Jubilat wykładem pt. „Cywilizacja i eksploatacja”, następnie referat nt. „Kartki z życiorysu Jubilata – praca naukowa i służba wojskowa” wygłosił płk (r.) dr hab. inż. Andrzej Żyluk, zastępca komendanta ITWL ds. naukowych i kolejne wystąpienie Jubilata nt. „Droga do stopnia Generała Brygady i Profesora – przypadki, wypadki i wpadki w karierze Jubilata”. Na zakończenie jubileuszowego seminarium naukowego były liczne wystąpienia rektorów uczelni, profesorów, kolegów i przyjaciół oraz przepiękne wystąpienie pani dyrektor mgr Elżbiety Walaszczyk i uczniów z patronackiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. por. pil. Stefana Okrzei z Kręgów koło Wyszkowa. Po seminarium wszyscy uczestnicy Jubileuszu udali się na przyjęcie okolicznościowe dla rodzin i przyjaciół. Były życzenia, były drobne upominki, które utrwalają przyjaźń, a wspomnieniom nie było końca.

Protektorat honorowy nad Jubileuszem objęli: gen. broni pil. Lech Majewski, dowódca Sił Powietrznych, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik, rektor Politechniki Warszawskiej w latach 2005-2012 i płk (r.) prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

Gen. bryg. prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz urodził się 25.11.1933 r. w Hrubieszowie. Ukończył studia lotnicze w WAT (1956 r.) oraz w zakresie fizyki jądrowej na UW (1961 r.). Tytuł naukowy doktora uzyskał w 1967 r., a doktora habilitowanego w 1973 r. w AGH. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1978 r. Odbył liczne staże naukowe, m.in. w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej oraz w wielu firmach lotniczych w Izraelu, RPA i USA. W 1990 r. został mianowany generałem brygady.

Główne zainteresowania naukowe Profesora obejmują rozwój najnowszej techniki wojskowej (w tym w szczególności lotniczej), budowę i eksploatację samolotów i śmigłowców ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki technicznej. Posiada 60-letni staż pracy naukowej i dydaktycznej. Równolegle z pracą naukowo-badawczą zajmował odpowiednie stanowiska: komendanta ITWL (1982-1988), szefa badań i rozwoju techniki wojskowej – zastępcy Głównego Inspektora Techniki WP (1989-1993). Kierował Zakładem Samolotów i Śmigłowców na Wydziale Mechanicznym i Energetyki Lotnictwa Politechniki Warszwskiej (1993-2006). Służbę wojskową zakończył w 1993 r.
Obecnie jest profesorem ITWL w Warszawie (gdzie pracuje od 1956 r.) i emerytowanym profesorem PW. Jest członkiem międzynarodowych organizacji lotniczych: AIAA i ICAS oraz wieloletnim członkiem trzech Komitetów Polskiej Akademii Nauk: Fizyki, Budowy Maszyn, a także Badań Kosmicznych i Satelitarnych.

Uczony i specjalista w specjalności uzbrojenie lotnicze i eksploatacja statków powietrznych, wniósł wkład do interdyscyplinarnej nauki o eksploatacji złożonych obiektów technicznych. Jest niekwestionowanym autorytetem w środowisku naukowym krajowym i zagranicznym. Wypromował 23 doktorów nauk technicznych w specjalności lotnictwo. Organizator wiele różnych spotkań naukowych: konferencji, sympozjów i seminariów (FORUM Samoloty – Śmigłowce – Szybowce, AIRDIAG).

Gen. bryg. (r.) prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz w dorobku naukowym posiada ponad 450 publikacji naukowych, jest autorem lub współautorem 23 książek, autorem 27 wynalazków, ponad 450 opinii i recenzji naukowych (dr. hab. prof.), uczestnikiem ponad 120 konferencji naukowych. Laureatem wielu nagród i wyróżnień naukowych. Odznaczony krzyżami OOP: kawalerskim, oficerskim i komandorskim. Mieszka w Warszawie z żoną Anną. Ma syna Marka (fizyka Instytutu GANIL we Francji), dwie wnuczki Agnieszkę (1986) i Monikę (1990) oraz wnuka Kamila (2001). Jego zainteresowania obejmują historię lotnictwa, technikę lotniczą oraz fotografię.

jerzy-lewitowicz-krzesiny

płk dr inż. Henryk Czyżyk