Program modernizacji myśliwców KF-16 w Korei – faza 1