Polski Fighter Allocator w AWACS-ie

Po raz pierwszy w historii komponentu lotniczego NATO AWACS Polak uzyskał uprawnienia FA (Fighter Allocator). Osiągnął to kpt. Konrad Mączka, jeden z kilkunastu żołnierzy Sił Powietrznych służących w międzynarodowym komponencie E-3a.

Szkolenie do uzyskania pełnych uprawnień FA jest długie. Obejmuje część teoretyczną, kończącą się szeregiem egzaminów pisemnych z procedur NATO i obowiązków na zajmowanym stanowisku, liczne treningi symulatorowe, realne misje podczas lotów lokalnych, jak również udział w międzynarodowych ćwiczeniach. Wytypowanie kpt. Mączki do szkolenia na FA było wynikiem uzyskiwania przez niego doskonałych wyników w trakcie szkolenia, początkowo jako Weapons Controllera (WC), w późniejszym czasie jako instruktora (Instructor WC), zaangażowania w proces podnoszenia kwalifikacji na zajmowanym stanowisku, jak również uznania w oczach przełożonych i kolegów z sekcji Weapons Controller w 2. Eskadrze NATO AWACS.
konrad kopia
Fighter Allocator na pokładzie samolotu E-3a jest szefem sekcji kontrolerów. Odpowiada za przydzielanie zadań poszczególnym członkom zespołu, nadzorowanie pracy całego zespołu, jak również za koordynowanie poszczególnych zadań w porozumieniu z naziemnymi jednostkami dowodzenia przestrzenią powietrzną. FA czuwa nad bezpieczeństwem wykonywanych misji, efektywnością szkolenia, równomiernym podziałem obowiązków wewnątrz sekcji kontrolerów na pokładzie samolotu E-3a. Reprezentuje taktycznego dowódcę załogi (Tactical Director) w zadaniach dotyczących zarządzania walką powietrzną. Fighter Allocator to odpowiedzialna funkcja, która wymaga rozległej wiedzy teoretycznej i praktycznej, umiejętności podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz zdolności organizatorsko-dowódczych. W zdobyciu funkcji FA kapitanowi Mączce pomogły nalot 1200 godzin na pokładzie E-3a i doświadczenia z udziału w wielu różnorodnych, skomplikowanych ćwiczeniach takich jak Red Flag, TLP, Anatolian Eagle, Frisian Flag, Arctic Challenge i innych.

konrad-maczka

konrad-maczka-2

Źródło: sp.mil.pl
Autor: ppłk Artur Goławski
Zdjęcia: sierż. sztab. Michael Longoria, PAO NATO AWACS oraz archiwum kpt. K. Mączki